Opposisjonen protesterer mot at byrådet har lagt opp til at forslaget om omstrukturering av Bergen Bydrift KF skal behandles på bystyremøte 28. april.

Gruppelederne for Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet, Venstre og Pensjonistpartiet krever at behandlingen utsettes til etter at høringen om Bydrift er gjennomført 13. mai.

Opposisjonen mener saken er for viktig til å hastebehandles og vil ha utsettelse av hensyn til de demokratiske prosessene og de ansatte. Bystyret må også ha full oversikt over hva som gikk galt med organiseringen av bydrift før en kan vedta hvordan bydrift skal organiseres i fremtiden.

«Byrådet har tidligere varslet at de ville ta en høring alvorlig, men å tvinge gjennom behandling i bystyret 28. april vil undergrave høringen og de demokratiske prosessene» skriver de seks gruppelederne i brevet til ordføreren.

Byrådets innstilling betyr at to avdelinger av Bydrift vil bli overført andre deler av kommunen (Vann og avløp og Park), mens de resterende tre (Anlegg, Vei og Verksted) vil bestå til 2009. Da skal de enten gjøres om til et aksjeselskap, eller oppgavene går til private selskap.