Venstre sier den rødgrønne regjeringen gang på gang bryter sine løfter i gasskraftpolitikken. Også de andre opposisjonspartiene er sterkt kritiske til hvordan regjeringen informerer om Mongstad.

Det var på forhånd knyttet spenning til om en varslet redegjørelse i revidert ville gi nye opplysninger om utviklingen i prosjektet, spesielt spørsmålet om når regjeringen hadde tilstrekkelig informasjon til å bestemme at investeringstidspunktet skulle utsettes til 2014.

KrFs miljøpolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal, er skuffet over manglende forpliktelser i den åtte sider lange redegjørelsen om Mongstad som er tatt inn i budsjettets kapittel om Olje— og energidepartementet.

– Regjeringen er foreløpig ikke i stand til å gi noe klart bilde, verken av tidsplan eller kostnader for fullskalarensing, sier hun.

Ved påsketider

Olje— og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) fastholder at regjeringen først i april i år hadde tilstrekkelig grunnlag for å vedta en utsettelse, ikke i mai i fjor slik opposisjonen har mistanke om. Det er denne uenigheten som ligger bak opposisjonens antydninger om at den vil fremme et mistillitsforslag.

Hjemdal sa tirsdag bare at «tiden vil vise» om mistillit er riktig og nødvendig. Hun opprettholdt imidlertid påstanden om at regjeringen mangler politisk vilje til å gjøre Mongstad til et miljøprosjekt.

– Vi ser nå tydelig at dette dreier seg om olje og energi og at miljødelen kommer i bakgrunnen. Prosjektet viser sitt sanne ansikt, sier Hjemdal til NTB.

Lite nytt

Venstres leder Trine Skei Grande mener, i likhet med Høyres Jan Tore Sanner, at redegjørelsen inneholder lite nytt. Grande påpeker at Statoils såkalte masterplan fra 2009 faktisk er mer omfattende enn det sporet regjeringen har valgt å gå videre på.

– Det står i sterk kontrast til det bildet SV prøver å tegne av Statoil som en bremsekloss, sier Venstre-lederen.

Riis-Johansen sier at regjeringen ved påsketider konkluderte med at teknologien krever mer tid. Han betegner det som «ganske realistisk» at investeringsbeslutningen blir fattet i 2014.

– Det er ikke troverdig når olje- og energiministeren hevder det er store teknologiske utfordringer som medfører utsettelse, sier energi- og klimapolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen i Frp.

Brutt

Solvik-Olsen mener regjeringen kan ha brutt informasjonsplikten overfor Stortinget, og viser til et brev miljøvernminister Erik Solheim (SV) sendte energi— og miljøkomiteen i slutten av april hvor han skriver at «teknologi for CO2-fangst må regnes som tilgjengelig».

Riis-Johansen bedyrer at han ikke holder noe tilbake, og at han gjerne kommer til Stortinget hvis opposisjonen stadig synes det er ubesvarte spørsmål.

– Jeg har ikke til hensikt å legge lokk på noe. Utsettelsen skyldes ikke manglende vilje, men det forhold at prosjektet er mer komplekst enn det vi trodde. Nå skal vi bruke tiden fram til 2014 til å få gode, solide investeringstall på bordet, sier olje- og energiministeren.

Han legger til at prosjektet «ruller og går» og viser jevn framgang. Staten har per i dag brukt rundt 5,5 milliarder kroner, mens summen i 2014 er stipulert til 10 milliarder.

Er regjeringen for slapp med tanke på CO2-rensing på Mongstad?