Arbeidskontrakten til den 30 år gamle maskiningeniøren sikrer de etterlatte en forsikringsutbetaling på ca. 105.000 dollar.

Nå som ektemannen Gerry er død, skal pengene etter filippinsk rett deles likt på de tre barna. Men fordi de alle er under 18 år, må det oppnevnes en eller flere verger.

— Hvem dette blir, må filippinsk rett avgjøre. Det kan bli dem som har forsørgeransvaret for barna, eller det kan bli noen andre. Retten står fritt til å avgjøre dette spørsmålet, sier advokat Ruben T. Del Rosario, som representerer forsikringsselskapet Gard på Filippinene.

Ifølge Mike Ross, leder for Jebsen-rederiets Manila-kontor, bodde to av de tre barna hos sin mormor og morfar.

Det siste barnet levde sammen med den drepte faren, Gerry Cave.

— Så vidt vi vet hadde ikke Gerry Cave bodd sammen med sin kone på flere år, sier Per Inge Hjertaker, innleid pressetalsmann for Jebsen Management. Både Gerry Cave og Marife Caves foreldre var med på turen til Bergen etter ulykken.

— Det viktige for oss nå er at barnas interesser blir ivaretatt, sier Mike Ross hos Jebsen i Manila. Han hadde i går ennå ikke vært i kontakt med noen av de pårørende etter fredagens drap.