• Vi ønsker først og fremst å nå frem til fiskere på en slik måte at de slipper å komme i klemme, sier rådgiver i Fiskeridirektoratet.

Reglene for hva som er lov innen fritidsfiske er blitt innskjerpet på flere områder de siste årene.

— Vi har hatt økt fokus på fritidsfiske, bekrefter rådgiver Trond Ottemo ved juridisk kontor i Fiskeridirektoratet.

Rådgiveren understreker imidlertid at det i hovedsak fokuseres på å forhindre at ulovlig fiske forekommer i det hele tatt, fremfor å straffe folk.

— Vi ønsker først og fremst å nå frem til fiskere på en slik måte at de slipper å komme i klemme. Dette prøver vi å oppnå gjennom å informere om regelverket, sier Ottemo.

Det er også stor forskjell på fritidsfiske, tilføyer han:

— Fra dem som legger ut flere hundre meter med garn og gjerne fisker mer enn de trenger til eget bruk, for så å selge fangsten gjennom salgslag, til guttungen som går ned på kaien med et lite fiskesnøre.

Vanskelig å oppdage

  • Det er ikke så mange som blir straffet for ulovlig fritidsfiske, men det vil selvfølgelig ikke si at det ikke forekommer. Det har rett og slett noe med oppdagelsesrisiko å gjøre.

Det har dessuten betydning hva slags prioritering en har på forskjellige fiskelovbrudd.

— Prioriteringene går i andre retninger enn fritidsfiske, sier Ottemo.

Dyrt å fiske ulovlig

Unntaket er et sterkt fokus på ulovlig hummerfiske. Bestanden av hummer i våre kystområder er truet, og det er innført omfattende tiltak for å bygge opp igjen bestanden.

I fjor satte Fiskeridirektoratet i samråd med flere andre offentlige etater i gang en omfattende sommeraksjon mot ulovlig hummerfiske.

— Avdekker en lovbrudd her blir det ofte anmeldelse av det, og en risikerer bøter opp i titusenkroners-klassen i tillegg til beslagleggelse av utstyr, sier Ottemo.