I dag skal den 57 år gamle brosteinsleggeren Arvid Fjæren få høre hvilken fremtid arbeidsgruppen nedsatt av byrådet ser for Bydrift Bergen KF. Fjæren, som har jobbet 41 år i kommunen, innrømmer at han er spent.

— Det har vært veldig turbulent de siste månedene, og den siste tiden har jeg tenkt at det er en belastning å gå med en kjeledress med Bydrift på ryggen, sier han.

Politisk spill

Fjæren jobber i Bydrift Anlegg, en del av det kommunale foretaket som bidrar med pluss til Bydrift Bergens resultat. Han mener politikerne har brukt foretaket i et politisk spill.

— Sammenligner du de skyhøye anbudene private kom med til samferdselskontrakten, har Bydrift med Kjersti Skaar i spissen spart kommunen for minst ti millioner kroner. Men det passer det dårlig å si for dem som helst vil kvitte seg med oss.

Han ber byråd og bystyre om ikke å gå for langt når de skal vurdere fremtiden til foretaket.

— Det er viktig at Bergen kommune tar vare på fagfolk med kompetanse som kan opprettholdes også i dårligere tider.

Lett å finne ny jobb

Fjærens formann, Stian Haukås, har bare syv år bak seg i Bydrift. Han har et litt mer lidenskapsløst forhold til Bydrifts fremtid.

— Jeg blir her så lenge jeg har interessante arbeidsoppgaver, men skjer det for mange endringer, er det ikke noe problem å finne seg nytt arbeid.

Konserntillitsvalgt Trond Hjelmeland har sittet i arbeidsgruppen som vurderer Bydrifts fremtid og kan derfor ikke si noe om innstillingen før den presenteres.

— Vi vil kjøre en kamp i forhold til de ansatte. Skulle bystyret komme til at de vil selge deler av virksomheten, vil vi ikke akseptere at folk mister ansettelsesforholdet sitt i Bergen kommune.

Hjelmeland peker på at gjennomsnittsalderen til de ansatte i Bydrift er 55 år. Mange av dem har jobbet over 40 år i kommunen.

— Hvis det er slik at kommunen ikke vil drive dette, må virksomheten fases ut slik at de ansatte kan slutte gjennom naturlig avgang. Alternativet kan være å tilby annet lignende arbeid i kommunen. Du kan ikke tilby en 60 år gammelt anleggsarbeider jobb i en barnehage. Det handler om anstendighet, sier Hjelmeland.

Menn skjuler følelser

— Bydrift er en typisk mannsarbeidsplass. De ansatte er ikke like flinke å dele følelser med hverandre. Men jeg vet at mange er nervøse for fremtiden. Samtidig er de frustrerte. De jobber i en bedrift som i det store og hele går bra. Det er bare samferdselskontrakten som har skapt problemer, sier Hjelmeland.

Det er en oppfatning som deles av kollega André Dingsør.

— Det er som om det ikke angår oss. Vi driver jo dette på en god måte, sier han.

Hjelmeland mener det er sider ved problemene i Bydrift som ikke er kommet godt nok frem.

— Vi ble veldig presset på tid av samferdselsetaten da vi skulle regne på anbudet og rakk ikke å hente inn pris fra underleverandørene våre før vi sendte inn tilbudet. Det tapte vi veldig mye på.

— Tilbudet Bydrift til slutt leverte lå på halvparten av det foretakets egne folk mente var riktig pris. Hvordan forklarer du det?

— Vi burde hatt mer ingeniørkompetanse og kompetanse på forretningsdrift i toppledelsen. Det har vi manglet, sier Trond Hjelmeland.

GÅR GODT: André Dingsør (t.h.) og Arvid Fjæren jobber i deler av Bydrift Bergen som går med overskudd.
Jan M. Lillebø