Sønnen Gunnar Øvretvedt har skildret krigsutbruddet i hytteboken: «9/4 1940 — Tysker(ne) kom til Bergen.

Vi gikk fra byen kl. 6 og måtte gå ind i kjelleren ved trikkens endestasjon på grund av en masse Engelske flyvere over byen, der blev en voldsom skytning som ingen av os tidligere hadde opplevet. Efter ca. ½ times forløp av skytningen ophørt og vi vandret op svingene med tunge ryggsekker og ankom til hytten kl. 8.

I 9 tiden om aftenen var der igjen flyangrep og der blev besvart med luftskyts fra batteriet fra Sandviken, ilden viste seg som en ildstråle mot himmelen, flyene forsvant i nordlig retning. Onsdag morgen den 10/4 våknet vi alle kl. 6 ved larmen av skytning, det var et farlig leven som varte ca. ½ time.

Henimot kl. 9, så vi først to engelske fly komme fra øst og like efter et meget hurtiggående fly merket med? tysk flymerke, dette sidste lå lavt over Sandviksfjellet og styrtet ned mot Skoltegrunnskaien hvor slagskibet Königsberg lå, dette blev bombet og røiksøilen stod tilveirs i den klare morgenluften.

Ruth, Ingolf og jeg vandret til byen, fik bilskyts nede ved trikken, vi havnet helt oppe på Skansen og måtte søke dekning i Fløibanetunnellen da man ventet en kraftig explotion fra slagskibet som selfølgelig var fuldt av amunition, skibet ble imellemtiden bragt til å synke av motige hender og der skjedde ingen explotion. Resten av dagen var stille.»