Høyesterett mener to av lagdommerne var inhabile, da de dømte Farhad Raeisdana (46) til åtte år forvaring i november i fjor.

Grunnen var at de to dommerne tidligere hadde vært med på å bestemme at 46-åringen skulle sitte varetektsfengslet.

Høyesterett mener at en dommer vanligvis ikke er inhabil selv om vedkommende tidligere har behandlet varetektsfengslinger i en sak.

Men siden to av dommerne som bestemte at Raeisdana skulle dømmes til forvaring tidligere hadde avgjort at han måtte holdes varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare, mente Høyesterett de var inhabile.

– De skulle overhodet ikke ha deltatt i behandlingen av straffesaken, heter det i dommen fra Høyesterett.

Gulatings dom blir derfor opphevet, og saken må opp for lagmannsretten på nytt.

Advokat John Christian Elden mener dommen er viktig.

– Verken en anklaget person eller samfunnet bør kunne stille spørsmål ved om en dommer er forutinntatt. Vi har så mange gode dommere her i landet, at det sjelden kan være noen grunn til å presse spørsmålet om å la en mulig inhabil dommer avgjøre saken. Da er det mer korrekt å skifte dommer, sier Elden.

Han sier Raeisdana er lettet over at dommen er opphevet.

– Min klient håper nå at han for det første vil bli løslatt fra varetekt, men deretter at han unngår en ny domfellelse når saken fremmes for nye dommere, sier Elden.

Raeisdana ble i 1993 dømt til ni års fengsel for å ha drept til en tidligere samboer. Levningene av samboeren ble funnet oppbrent i strandkanten på Karmøy.