Gulating lagmannsrett har frifunnet en mann som i tingretten var dømt for å ha voldtatt en sovende kvinne i Sogn for to og et halvt år siden.

Mannen ble i Sogn tingrett dømt til to og et halvt års fengselsstraff. Mannen anket dommen og fikk medhold i Gulating lagmannsrett, melder NRK.

Lagretten slo fast at det hadde vært seksuell omgang mellom de to den aktuelle kvelden, men fant det ikke bevist at kvinnen var ute av stand til å motsette seg dette.

Bistandsadvokaten til kvinnen la likevel ned påstand om erstatningskrav. Kravet ble ikke tatt til følge.