«Jeg tilgir deg hvis du søker hjelp. Hvis ikke blir du en byrde for meg».

Det skrev niesen i et brev til onkelen i 2005, etter at de påståtte overgrepene hadde tatt slutt.

Året etter anmeldte hun onkelen, og mannen ble i 2006 tiltalt for å ha gjennomført samleie med niesen jevnlig over en periode på tre år.

Fikk fire års fengsel

Den 42 år gamle mannen ble i 2007 frikjent i Bergen tingrett for seksuelle overgrep mot sin niese.

Samme år ble han dømt i lagmannsretten — til fire års ubetinget fengsel og totalt 1,1 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

Fredag opphevet Høyesterett dommen fra lagmannsretten.

— Det er bra at Høyesterett endelig våknet opp idenne saken. Når de fikk den presentert for seg så de klart hvor mangelfullgrunnlaget for dommen var og opphevet den. Det er en seier for rettssikkerhetenat ikke så svake ubegrunnede jurykjennelser blir stående, sier John Christian Elden, mannens forsvarer.

Overgrepene skal ha begynt da jenta var elleve år og pågått til hun fylte 14.

Bergen tingrett frikjente ham etter tiltalen. Det ble vist til at jenta har fått diagnosen bipolar, og det ble stilt spørsmål ved om sykdommen kunne ha påvirket hennes virkelighetsoppfatning.

Retten kom til at det ikke var nok sikre bevis utover hennes forklaring som kunne underbygge påstanden om overgrep.

Gulating lagmannsrett kom til motsatt konklusjon.

Lang vei i rettssystemet

Mannen anket saken videre til Høyesterett.

Ankeutvalget nektet først saken fremmet, men etter at 42-åringen fikk medhold i Gjenopptakelseskommisjonen, ble saken fremmet likevel.

Høyesterett har nå kommet til at lagmannsrettens dom skal oppheves.

Grunnlaget er manglende begrunnelse fra lagmannsretten. Tingretten fant jentas forklaring troverdig, men har gitt grundig begrunnelse for hvorfor det likevel ikke kunne tillegges avgjørende vekt.

Denne begrunnelsen mangler i lagmannsrettens dom, heter det.

Høyesterett mener videre at lagmannsretten har lagt til grunn et overgrepsmønster av betydelig større omfang enn det jenta forklarte for tingretten, uten at det er gjort rede for skikkelig.

I Høyesteretts kjennelse betegnes lagmannsrettens dom som «uforklart». Retten ser ikke bort fra at den manglende begrunnelsen kan ha innvirket på resultatet.