Utbyggeren søkte første gang i 2002 om å få reise en boligblokk på fire etasjer med adresse Kalfarveien 75.

Kommunen la frem saken blant andre for Tilsynsutvalget for byens utseende (TFBU), som gir råd om arkitektur og estetikk. TFBU mente nybygget var akseptabelt, men pirket på noen detaljer.

Tegningene ble revidert, men kommunen avslo likevel. Så ble bygget tegnet om på nytt, og ny søknad sendt. Med samme resultat.

Da klaget utbygger Kalvedalen Eiendom sammen med Arkitektkontoret Wiberg AS.

I høst — to og et halvt år etter avslaget - var kommunen ferdig med klagesaksbehandlingen og oversendte klagen til fylkesmannen.

I går meldte fylkesmannen i Hordaland at avslaget er opphevet. Begrunnelsen er at TFBU ikke fikk uttale seg om de nye tegningene. Dette regner fylkesmannen som en saksbehandlingsfeil, siden TFBU ble rådspurt første gang.

Nå må søknaden behandles en gang til.