Den oppgraderte slagenheten ble åpnet tirsdag.

Prosjektsykepleier Trine Drange sier til Bergens Tidende at tidsmomentet er svært viktig for behandlingen av slagpasienter. Om lag 90 prosent av hjerneslagene skyldes blodpropp. De øvrige tilfeller skyldes hjerneblødning. Men behandlingen er vidt forskjellig ut fra hva årsaken er. Derfor er det viktig å komme i gang med røntgenundersøkelser og behandling raskt.

En person som opplever lammelse, talevansker eller synsforstyrrelser må straks ringe 113 og ikke gå veien om Legevakten eller fastlege. Behandlingen bør komme i gang innen tre-fire timer etter at symptomene har inntrådt, sier Trine Drange.

Det nye utstyret på Slagenheten gjør det lettere å oppdage komplikasjoner på et tidligere stadium i utviklingen. Dermed blir også mulighetene bedre for å kunne forhindre dem.