14. og 15. april i år: «Operasjon strandsone» slår til i Fitjars idylliske øyrike. Øy etter øy raides av politi, kystvakt, fylkesmann og kommune.

— Det dukker jo opp på hvert et nes, utbryter avdelingsingeniør Torgeir Steien fra Fitjar kommune idet kontrollørene står overfor nok en hytte som trolig ikke er godkjent.

20 mistenkelige forhold blir fangsten etter to dager på sjøen. Fire av dem anses som så grove brudd på søknadsplikten at både eiere og entreprenører nå blir anmeldt til politiet.

— Vi vil vise at vi mener alvor. Folk skal ikke spekulere i at kommuner er sløve og lar ulovlige bygg stå. I første omgang tar vi saker der det ikke er mulig å tilbakeføre til det opprinnelige, der man har unnlatt å søke eller bygd utover det man har fått tillatelse til, sier Harald Rydland, ordfører i Fitjar.

Les også: Måtte løfte hytten fra holmen

- Helt gale

Vest på Ivarsøy risikerer seks søsken å bli stilt til ansvar for flere byggverk som kommunen mener er oppført uten løyve og hvor bruken dermed kan være ulovlig.

Dette gjelder en vinterhage, etablering av kai, flytebrygger, levegg, en hytte og et anneks. Tiltakene er spredd flere steder på den store eiendommen. Kommunen håper politiets etterforskning kan avdekke hvem som har bygd dem.

— Jeg blir forarget. Jeg har levd et helt liv uten å være kriminell. Vi er født og oppvokst her. Nå skal vi straffes, sier en av de seks grunneierne til Bergens Tidende.

Han hevder selv å ha søkt om lov til alt han har bygget.

— Hva mine søsken har gjort har jeg ikke oversikt over.

- Forventet ros, ikke ris

På Ålforo gjør kontrollørene strandhogg. De finner en solid bygd grusvei opp til et småbruk, på kaien er drøyt 30 kvadratmeter med sprengmasse fylt ut og ved sjøen ligger en flytebrygge. Alt mistenkes å være ulovlig.

— Jeg kan ikke se at dette er så alvorlig. Jeg mener det er lagt en vei oppå den gamle stien og fylt masse på den gamle steinkaien, sier grunneieren som ønsker å være anonym.

Hun forteller at før i tiden bar de tunge bører opp på ryggen. I dag trengs traktor.

— Jeg hadde forventet ros istedenfor ris fra Fitjar kommune. Dette er en gammel slektsgård som vi har brukt all vår tid og våre penger på å sette i orden. Det falt meg ikke inn å søke. Det er jo på innmark, sier kvinnen.

- Jeg finner ikke ord

På Teistholmen kommer sjokkerte kontrollører over en godt kamuflert hytte. Den er bygd inn i terrenget og skjult bak trær og avhogde greiner.

Eieren har tidligere uttalt til Bergens Tidende at det begynte med en utedo. Så ballet det på seg med uteplatting og hytte. Han er opptatt av at alle må behandles likt.

— Skal de anmelde én, får de ta alle. Om man har brutt loven litt eller mye, spiller ingen rolle.

Den siste saken som anmeldes i denne omgang er et molo- og veianlegg på Torsdagsøy. Ifølge Fitjar kommune ble det i 2007 gitt dispensasjon til bygging mot at fyllmassene skulle tilføres fra en ekstern plass.

Istedenfor skal entreprenør ha sprengt ut masse på stedet og anlagt vei og molo på andre side av bukten.

— Vi ser alvorlig på at de ikke forholdt seg til løyvet og unnlot å melde fra om endringene, sier ordfører Rydland.

— Jeg mener det er et mindre inngrep. Moloen er trukket lenger inn i bukten og en eksisterende vei er hevet opp. Å bli anmeldt for noe slikt, er så gale at jeg ikke finner ord for det, sier eieren, som understreker at han ennå ikke har mottatt noen anmeldelse.

Hva synes du om norsk strandsonelov? Si din mening her.

SPRENGT BORT: Fjell er sprengt bort og planert ut for å bygge denne veien opp til et småbruk. 30-40 kvadratmeter sprengmasse er fylt ut i sjøen. I tillegg er det bygd kai og lagt ut flytebrygge.
Nerbø odd e
RYSTET: Strandsonekontrollørene ble rystet da to hytter dukket opp tett i tett like ved sjøen. Den største til venstre skal være reist uten godkjennelse, ifølge Fitjar kommune.
Nerbø odd e
VINTERHAGE: Dette bygget, samt en rekke andre tiltak som trekaier, flytebrygger, anneks og levegg, skal være bygget uten tillatelse, ifølge Fitjar kommune.
Nerbø odd e