— Egeninteressen står sterkere i utenrikspolitikken med den nye regjeringen enn den noensinne har gjort i norsk utenrikspolitikk, sier Bård Vegar Solhjell til landsmøtet på Gardermoen.

Solhjell viser til bloggeren Raif Badawis dom på 1000 piskeslag i Saudi Arabia.

— Testen på alvoret er ikke om norske myndigheter uttaler offentlig at vi støtter ham, men om det får konsekvenser for vår eksport av forsvarsmateriell til Saudi Arabia, noe som SV har foreslått i Stortinget.

Egne interesser

Solhjell presiserer at egeninteresser har en plass i norsk utenrikspolitikk.

— Men verden roper ikke mer på at hvert enkelt land holder fast på sitt. Om det er ett land som har økonomi og ressurser til å tenke litt mindre på sine egne interesser, har dere et forslag på hvem det kan være? Alternativet til Børge Brendes (H) uttalelser om at «utenrikspolitikkens fremste mål er å fremme norske interesser», kan være at «utenrikspolitikkens fremste mål kan være å bidra litt til en bedre verden»

Flere forslag

Egeninteressen var en av de fem områdene for en ny utenrikspolitikk som Solhjell tar opp i sin tale til helgens landsmøte på Gardermoen. De andre fire var:

  • Mantraet om at «Hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk ligger fast» bør endres. - Verden ligger ikke fast. Verden forandrer seg enormt raskt, sier han.
  • Norsk utenrikspolitikk må kureres for enighetssyken. At alt må ha bred konsenus, og at uenighet er et problem. - Der det tenkes likt, tenkes det for lite, sier han.
  • SVs utenrikspolitikk må også ha en politikk i forandring. - Alle politiske bevegelser som får betydning går inn i sin tid og treffer noe nytt.
  • Regjeringen mangler vilje til å gå foran for å hjelpe andre. - Den som bryr seg for ensidig om seg selv, kan vanskelig lede andre på en god måte.

Mindre olje

Solhjell kommer med en rekke forslag for hvordan Norge kan gå foran. Blant annet mener han at Oljefondet skal trekke seg ut av investeringer innen olje, gass og fossil energi.

— Hadde vi gjort det, ville mange sett til oss. Det er en type leder som trengs.

SV-nestlederen mener Norge burde gått i bresjen for en europeisk dugnad når det hjelper flyktningesituasjonen.

— Middelhavet er også vårt hav. Det er vårt hav når det dukker opp lik på strendnee. Derfor er det vår ansvar for å hjelpe til med flyktningekatastrofen.