• Byrådet bør nå gi rom for debatt om søylene. Legg vekk all prestisje, lyder oppfordringen fra Anna Elisa Tryti, leder av Bergen Byformsenter.

— Jeg ønsker både en faglig evaluering og en folkelig debatt om søylerekken. Skal søylene og taket fjernes eller bør de gjenreises?

— I så fall er det min personlige mening at de 24 granittsøylene bør gjøres langt mer monumentale og kraftfulle i uttrykket, sier Tryti til Bergens Tidende.

— Å gjøre søylene kraftigere er kanskje også det som rent teknisk må til for å unngå fremtidig sprekkdannelse, påpeker hun.

Tryti som har fortid i bypolitikken, har aldri politisk tatt stilling til Breiviks søyler. Hun var kommunalråd for byutvikling, men ble avløst av Gunn-Vivian Eide (V) før forrige søyle-debatt braket løs.

— Personlig har jeg aldri ytret meg om søylene tidligere, sier Tryti.

«Kulturskandale»

Per Jonas Nordhagen, derimot, kjempet innbitt mot Breiviks søylerekke. Han karakteriserer saken som en av de største kulturskandalene i nyere tid. Nordhagen er pensjonert professor i kunsthistorie og aktiv i Fortidsminneforeningen.

— Det som nå skjer bekrefter inntrykket vi motstandere hadde. Søylene var et hastverksprosjekt der alt handlet om å komme i mål til kulturbyfeiringen. Vi motstandere ble raskt satt til side.

Nordhagen forteller om et politisk spill som strakte seg helt til Miljøverndepartementet, der kravet om vern av Torgallmenningen ble avslått.

— Vi prøvde å påpeke at arkitekturen Finn Berner hadde skapt på Torgallmenningen var et av de ypperste eksempler på norsk 20-talls arkitektur. Da ble det kjørt frem en retorikk der arkitekter skrev innlegg om at Breiviks plan tvert imot fulgte opp Berners intensjoner med plassen, forteller Nordhagen.

- Korthuset raser

Den pensjonerte professoren er opptatt av at de som mest ivret for Breiviks løsning nå står frem og tar ansvar for valget de tok. Dessuten ønsker han regningen på bordet.

— Bård Breiviks honorar på seks millioner er bare en bit. Hva med konsulenthonorar? Og hva med det rettslige etterspillet, der eierne av Torgallmenningen 3 ble kjøpt til å akseptere sin del av søylerekken? spør Nordhagen og legger til:

— Når dette korthuset faller sammen, må alle utgiftene på bordet.

— Har du tenkt på nytt å gå på barrikaden mot Breiviks søyler?

— Jeg vet ikke om jeg kan love omkamp. Men vi kommer til å skrive en bok om prosessen som Fortidsminneforeningen kan gi ut, sier Per Jonas Nordhagen.