— Vi la frem de nye skolegrensene for bydelsstyret, som sluttet seg til dem. Det er ingen ideell løsning. Men et sted må vi plassere elevene. Det som gjør belastningen mindre er at elevene flytter sammen med resten av klassen, sier Erik Hatlem til Bergens Tidende.

Han skjønner også foreldrene som ikke liker at barna blir skilt, og sier at avdelingen har forsøkt å ta hensyn til dette.

Han understreker at foreldre som er misfornøyde kan klage.

— Etter opplæringsloven kan foreldre som føler at ungenes rettigheter ikke ivaretas godt nok klage til Statens utdanningskontor, sier han.

Han sier også at det faktisk er plass til flere elever ved Hellen skole.

— Så hvis vi får søknader skal vi forsøke å imøtekomme ønskene så godt vi kan, sier han.

Noen av foreldrene er misfornøyd med informasjon de har fått fra bydelen.

— Saken er sendt til høring i foreldreutvalgene ved skolene. Det er beklagelig at ikke alle foreldrene er gjort kjent med den, sier Hatlem.