Diskotekarrangementet for elever fra 5.-6. klasse gikk av stabelen som planlagt, men med skjerpet vakthold, da BT besøkte Kringlebotn skole i går kveld. Samtidig holdt rektor Nora Stegane og representanter fra politiet og PP-tjeneste møte med samtlige av Kringlebotns klassekontakter samt foreldrene til barna som går i klassen til den 7-årige jenten.

Skjedde nær bebyggelsen

— Det viktigste er at vi kan ivareta elevene uten å hausse opp hendelsen. Politiet anbefaler at ungene ikke går stikkveier, men tar hovedveien og går sammen med andre. Politiet understreket at de anser faren for nye overgrep som svært liten, sier rektor Nora Stegane.

Etter råd fra psykologer er det besluttet at skolen skal ta opp episoden med elevene i de største klassene, mens de yngre vil få svar på det de spør om.

— Det er mange barn som går alene til skolen her. Etter at jeg hadde informert FAU-representantene var det mange som ringte alle foreldrene i sin klasse i natt. Alle barna har fått med seg et skriv hjem og jeg regner med at foreldrene har informert barna, opplyser FAU-leder Janicke Hansen.

Åstedet for ugjerningen kalles «Haugen» på folkemunne og er et mye brukt turområde like bak Kjendalslia Barnehage. En sti gjennom området benyttes hyppig som snarvei av barna som skal til og fra skolen.

- Barna viser medfølelse

— Reaksjonen er stille fortvilelse. Dette er et fredelig område, bemerker Torstein Renå som er hentet inn som ekstravakt på diskoteket.

Ingen av foreldrene BT snakket med i går kveld kjenner til andre skremmende episoder i området.

— Vi har ikke hørt om slike episoder tidligere. Foreldrene tar det med fatning. Det er ikke noe hysteri, men jeg ble veldig sjokkert, utrygg og dårlig. Tenkte at det like godt kunne vært mine barn. Begge mine eldste barn ble veldig sjokkert. Den yngste er for ung til at vi sa alt. Barna har veldig mye medfølelse med jenten. Jeg vet at en del av de eldste elevene er blitt utrygge, sier FAU-leder Hansen som selv har barn i 1., 3. og 5. klasse.

— Hvordan forklarer dere situasjonen for barna?

— Det er ikke mange ord du kan bruke. Barna er ikke introdusert i de voksnes verden. PP-tjenesten rådet til at de barna som søker mye informasjon, bør få det uten at vi pådytter den.

FRYKTER NYE OVERGREP: - Politiet har bedt oss ha skjerpet beredskap, sier nestleder Åge Blummenfelt og FAU-leder Janicke Borgen ved Kringlebotn skole. FOTO: VEGARD VALDE