Neste uke kan kald luft ved bakken og varm luft i høyden, såkalt inversjon, gjøre at giftlokket over Bergen kommer tilbake.

Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid tror det kan bli like ille som vinteren 2010, da kommunen måtte iverksette en rekke krisetiltak.

— Det ser skummelt ut, ja, sa Fagerlid til bt.no tidligere i dag.

— La bilen stå

Bergen kommune følger situasjonen nøye, men har foreløpig ikke planer om å sette i gang dramatiske tiltak.

— Vi samarbeider med Meteorologisk Institutt og overvåker værsituasjonen fremover. Det siste vi har hørt, er at det er meldt klart og fint vær, og at det er en risiko for at luftkvaliteten kan bli dårlig, sier informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune.

- Neste uke kan risikoen for dårlig luft være enda større, hva gjør dere med det?

— Vi er i dialog med Bergen havn om å få flyttet skip ut fra indre havn. Men det vi mener har størst effekt, er hvis flest mulig lar bilen stå på disse dagene. Hvis folk ikke har behov for å ta bilen til sentrum, er det en fordel å la den stå, eller eventuelt kjøre sammen med noen.

Satser på informasjon

Hun sier datokjøring kan bli aktuelt, men det er foreløpig ikke på trappene.

— Informasjon er viktigst. Vi prøver å nå ut til så mange som mulig med en oppfordring om å la bilen stå.

Inversjon kan gi svevestøv i luften, og da vil kommunen sette i gang vasking av asfalten.

— Vil det være aktuelt med mer drastiske tiltak om det blir inversjon?

— Bergenserne er mer oppmerksomme på luftkvalitet enn resten av landet. Det er en mulighet for at flere vil la bilen vil stå hvis de vet det kan bidra til bedre luftkvalitet.

Har eget tiltakskort

Endre Tvinnereim representerer Byluftlisten i bystyret. Byluftlisten ble dannet nettopp for å jobbe for bedre luftkvalitet i Bergen.

Tvinnereim mener det er viktig å sette i gang tiltak for å unngå dårlig luftkvalitet i tide.

— Hvis det er meldt fare for helseskadelig luft, bør tiltakene som kommunen har vedtatt at vi skal gjøre, settes i gang, sier han.

Tvinnereim håper kommunens oppfordring til bergenserne om å la bilen stå, vil hjelpe.

— Det vil selvsagt hjelpe til en viss grad hvis folk er flinke, kjører mindre dieselbil og fyrer mindre i ovnen. Det viktigste er at vi får i gang nok tiltak til å unngå helseskadelig luft, sier han.

— Nok tiltak viktig

Kommunen har et eget tiltakskort hvor det listes opp hvilke tiltak som skal settes i gang ved vedvarende dårlig luftkvalitet i Bergen. Datokjøring og ensretting av trafikken over Danmarks plass er blant tiltakene på listen.

Byluftlisten har laget et eget tiltakskort som de sendte inn til byrådet i november. Gratis ekspressbusser og - båter er blant tiltakene de foreslår allerede ved varslet oransje nivå.

— Hovedprinsippet er at tiltakene skal settes i gang i forkant, før luften blir farlig, sier Tvinnereim.

Julie Andersland, gruppeleder for Venstre i bystyret, er kritisk til byrådets håndtering av byluften.

— Byrådet angriper giftlokket på helt feil måte. De venter med å sette inn de mest effektive tiltakene til problemet allerede er her. Da er det jo for sent. Når giftlokket først har lagt seg, kan det fort bli liggende. Vi må sette inn effektive tiltak før giftlokket oppstår, sier hun.

Hun understreker at forebygging er bedre enn opprydding.

— Byrådet har en altfor defensiv holdning. De venter med tiltak til det allerede er gått galt. Strakstiltak må på plass når det er fare for giftlokk, ikke etter at lokket er på plass, sier Andersland.