— Hvis valget står mellom å legge ned eller å ta høyere pris, vil jeg be barnehagene ta dette opp med foreldrene og be om høyere pris. Kommunen har ikke råd til å miste en eneste barnehageplass, sier barnehagebyråd Hans-Carl Tveit (V) til BT.

BT skrev onsdag at flere private barnehager kunne bli nødt til å legge ned eller ta høyere pris etter at den nye fordelingen av den kommunale støtten ble kjent. Mange barnehager fikk mindre støtte enn tidligere til tross for at de ble pålagt å kutte prisene.

Hvis barnehagene følger oppfordringen fra byråden, vil det uthule effekten av Stortingets maksprisreform, som sier at foreldrene fra 1. mai ikke skal betale mer enn 2750 kroner i måneden for en barnehageplass.

— Hvordan tror du foreldrene vil reagere på en slik oppfordring?

— Jeg håper de skjønner at kommunen er kommet i en skvis. Vi har gjort det Stortinget har bedt oss om å gjøre. Vi må henge bjellen på katten og si at reformen Stortinget har vedtatt burde kommet i to trinn, først barnehageutbygging og deretter prisreduksjon, sier Tveit.

Han skal ha møte med barne- og familieminister Laila Dåvøy til uken. Han vil be om en gjennomgang av hvordan departementet har regnet ut støtten som kommunene har fått for å gjennomføre maksprisreformen. Bergen kommune har fått syv millioner, men Tveit mener kommunen burde fått nærmere det dobbelte, blant annet fordi kostnadene ved å drive barnehager i Bergen er høyere enn landsgjennomsnittet.