Havforsker og biolog Oscar Sund konstruerte regnehjulet i 1930-årene, av ren og skjær nødvendighet. Grunnen var at regnestavene som måtte til for å behandle alle de nødvendige måleparametrene, var syv meter lange utslått, to meter nedpakket. Alle forstår at det ble særdeles upraktisk, særlig ute på tokt.

— Oppfinnelsen av regnehjulet var en del av tradisjonen blant norske havforskere. De var pionerer og måtte selv utvikle nødvendige måleinstrumenter i arbeidet for å måle strømstyrke, temperatur, saltholdighet og vannets tetthet på de forskjellige dybder og steder, sier konservator Bjørn Djupevåg.

Regnehjulet var en del av denne utviklingen. Oscar Sund monterte syv glidere, hver en meter, som segmenter på en trommel. Dermed ble instrumentet mye enklere i bruk, men genialt tenkt og konstruert. Det ble bare laget ett slikt regnehjul.

Forsker i verdensklasse

I 1908 ble Oscar Sund, 24 år gammel, ansatt som assistent hos havforsker Johan Hjort i Bergen. Sund var en begavet ung mann, og fikk utvikle seg til å bli en av de fremstående i mellomkrigstiden i verdens ledende havforskermiljø.

Han gjorde seg fort bemerket i staben hos Hjort, og i 1910 fikk han være med på den store Michael Sars-ekspedisjonen som undersøkte livet i dyphavet langs den nordatlantiske ryggen.

I 1943 var han en tur nordover, men ble sterkt advart av sjefen om å reise med Hurtigruten. Fiskeridirektør Ola Brynjelsen ville at Oscar Sund skulle bruke toget via Oslo og Trondheim, men Sund ignorerte advarselen. 30. september ble «St. Svithun» angrepet av engelske bombefly, og senket ved Stad. Over 50 av passasjerene og mannskapet mistet livet. Noen av dem ble tatt av de høye sjøene og ført av gårde med strømmen. Oscar Sund ble senere funnet ved Veidholmen ved Kristiansund.

Nyttig også etter sin død

Disse opplysningene fant museumsstyrer Anders Haaland da han ryddet i arkivet etter Jens Eggvin, som overtok stillingen etter Oscar Sund.

Den gangen brukte de mye flaskepost for å måle strømmene, og i mappen merket «flaskepost» fant Anders Haaland flere nekrologer til omkomne fra «St. Svithun». Jens Eggvin skrev her at han hadde brukt disse, inklusive funnet av Oscar Sund, som en del av innsamlingsmaterialet for å måle kystrømmen. På denne måten gjorde Oscar Sund nytte for seg i havforskningen selv etter sin tragiske død, 59 år gammel.

Oscar Sund vokste opp blant nordnorske fiskere ute i havgapet i Nordland, og fikk tidlig interessen for å lære om livet i havet. Som forsker delte han lærdommen og funnene med fiskerne. I 1947 ble det reist en bauta over ham ved den nye kirken i Gildeskål.