— Det er som et menneske som tåler den vanlige hverdagen helt greit, men som dør når det skal løpe maraton, sier forsker Renate Johansen ved Veterinærinstituttet.

Hun arbeider med fiskehelse, og har undersøkt hvorfor oppdrettslaks dør i stressituasjoner. Laksedøden kommer blant annet når fisken skal slaktes, og ved andre påkjenninger. Foreløpig er det ingen som vet hvor stort problemet er.

Lever for godt

— Prosjektet startet da vi fikk en del meldinger fra veterinærer som hadde undersøkt laksen som døde. Det viste seg at de hadde mindre og rundere hjerter enn villaks, sier Johansen.

Villaksen har et større og mer trekantformet hjerte. Dette er mer effektivt. Oppdrettslaksen har ofte også mer fett rundt hjertet.

Og nettopp hjertekapasiteten kan være årsaken til at oppdrettslaksen mister livet. Arbeidet for å finne ut av dette startet i fjor, og Johansen sier mer forskning er nødvendig.

— Villaksen skal svømme opp en elv, den må ha en godt hjerte. I oppdrettsanleggene lever laksen et rolig liv.

— Hva er årsaken til de små hjertene?

— Vår hypotese er at det handler om livsstil. Laksen lever et rolig liv og spiser mye. Hjertet utvikler seg ikke til å bli stort. De har det rett og slett for godt.

Kostbart hjertesprekk

Johansen sier det også kan være arvelig. Men foreløpig vet hun og andre forskere lite om laksedøden.

Derfor har instituttet søkt Forskningsrådet om midler til en doktorgradsstipendiat. Dersom midlene blir innvilget starter et fireårig prosjekt der laksehjertene skal utredes.

Johansen sier laksen også lider av andre hjerteproblemer. En rapport om hjertesprekk beregner de direkte kostnadene på grunn av laksedød etter denne lidelsen til 40 millioner kroner. I tillegg kommer hjertebetennelse.

— Vi vet for lite om årsakene. Laksen rammes av mange sykdommer, men vi har kontroll med de fleste gjennom vaksineprogrammer. Og mye kan løses ved vaksine. Det er verre i dette tilfellet.

Vil prioritere hjertet

Johansen sier hun er overbevist om at forskerne og næringen finner en løsning på problemet.

— Vi trenger videre forskning for å finne årsak, betydning og utbredelse før vi kan diskutere tiltak, sier hun.

Avdelingsleder Knut A. Hjelt i FHL Havbruk forteller at organisasjonen tar problemet alvorlig.

— Veterinærene har påpekt hjerteproblemene i en tid nå. Det kan tyde på at dette er noe alvorlig.

Hjelt forteller at organisasjonen kan sette inn egne forskningsmidler og påvirke Forskningsrådet til å finansiere prosjekter.

— Vi har ingen stor innrapportering om laksedød på grunn av stress fra oppdretterne. Men noe tyder på at det er økende og da må vi ta det alvorlig, sier Hjelt.

Han sier dette er et tema som vil bli prioritert opp på agandaen.

SYKE? Disse oppdrettslaksene kan ha fått de samme problemene som mange nordmenn: For mye mat og for lite mosjon. Det gir dem hjertetrøbbel.<p/> FOTO: TERJE MARØY/SCANPIX