• Det ser ut til at både fiskeslakterier og oppdrettsanlegg for laks til nå har gått klar av forurensning fra oljen som lekker fra havaristen.

Førstekonsulent Ola Midttun i Fiskeridirektoratet forteller dette til Bergens Tidende. Han sier at alle fiskeanleggene ble varslet om faren for oljeforurensning fra vraket av «Rocknes».

— Ved Rolf Olsens slakterianlegg for fisk på Skarholmen på Askøy er det ikke fisk i sjøen for tiden. Det var fisk i sjøen i slakteriet til Sekkingstad Preserving i Raunefjorden i Fjell. Etter at vi hadde varslet om en viss fra for at oljesøl kunne ramme anlegget, ble det sikret med oljelenser, forteller Midttun.

— Ingen oppdrettsanlegg er umiddelbart truet av oljetilgrising. Vi følger situasjonen og utviklingen nøye. Hvis olje kommer sigende mot områder der det er oppdrettsanlegg, vil det bli rekvirert oljelenser fra de kommunale beredskapslagrene for å beskytte merdene. De nærmeste oppdrettsanleggene ligger ved Skjærholmene i Raunefjorden og ved Ramsøy på Askøy.