– Det er en grusomt. Ofte kan vi se i etterkant at et barns skader tyder på mishandling, men det oppdages ofte sent, sier barneradiolog Karen Rosendal ved Haukeland sykehus.

Mistenkelig lave tall

De rapporterte tallene på barnemishandling i Norge er lave — mistenkelig lave.

Politiet mottar nesten ingen anmeldelser av denne typen kriminalitet, særlig ikke når det gjelder små barn. Avdelingsoverlege Jens Grøgaard ved Barnesenteret på Ullevål sykehus anslår at det hvert år er mellom 120-180 barn i Norge som utsettes for grov vold.

— Vår utfordring er å gjøre helsepersonell oppmerksomme på problematikken. Det er vanskelig å avdekke fordi så få tenker på det. Ofte kommer små barn inn med hode- eller bruddskader. Når forklaringen foreldrene kommer med, ikke stemmer overens med våre funn, er det grunn til uro, sier Rosendal

- Skjer oftere enn vi tror

Paul K. Kleinman fra Boston er en av verdens ledende radiologer og forsker spesielt på barn som blir mishandlet. Nå er han i Bergen i forbindelse med en internasjonal konferanse for radiologer. Også han roper en varsku for barn som blir slått og ristet av voksne.

— Mishandling skjer mye oftere enn vi liker å tro. Det er et globalt problem som rammer uavhengig av sosial status. I USA regner vi med at tre millioner barn er i risikosonen, forteller Kleinman.

Han hevder det særlig er spedbarn som blir utsatt for grov mishandling.

— Hvis vi ser på tilfeller av grov mishandling og drap, er langt de fleste barna under ett år. De er mer sårbare, og risting, press og slag kan få meget alvorlige følger, sier Kleinman.

Foreldre sier det klikket

Risikoen for barnemishandling er høyest i gruppen av enslige foreldre med en dårlig økonomisk situasjon, ofte kombinert med rusproblematikk. Men alle grupper er representert på statistikkene. Karen Rosendal har møtt mange foreldre i retten, som er tiltalt for å mishandle sine barn.

— Barn som er syke eller har misdannelser har høyere risiko for å bli mishandlet. Hvis barnet skriker hele døgnet, blir det et enormt press på foreldrene. I retten hører jeg ofte foreldre som sier at det bare klikket for dem. De gikk et skritt lenger enn de fleste av oss ville gjort, griper barnet rundt brystkassen og fillerister det. Det kan være dødelig og gi varige hodeskader. Men først og fremst er det en indikasjon på at barnet lever i et usunt miljø. Her må radiologer og andre være oppmerksomme slik at vi kan hjelpe barna, sier Rosendal.