Ifølge TV 2 ble hele 6700 fribilletter tatt med i tallet som ble oppgitt over solgte billetter i 2002. Av 30.956 billetter, utgjorde altså fribillettene 6700. «Hver femte billett var med andre ord en fribillett,» sier TV 2.

Dermed står man igjen med drøyt 24.000 solgte billetter, noe som ifølge TV 2 gjør Festspillene i Bergen til den nest minste av festivalene på statsbudsjettet.

Det TV 2 imidlertid ikke har fått med seg, er hva disse tallene innebærer i Festspillenes egen sammenheng. Det siste året før Bergljót Jónsdóttir overtok direktørstolen, i 1995, nådde statistikken opp i totalt over 40.000 billetter, hvorav bare drøyt 4000 gratisbilletter.

Men Audun Hasti, som var Festspillenes økonomisjef i 1992 – 1997, påpeker også at dette var et svært godt år for Bergens kulturelle flaggskip.

Ned med over 30 prosent

Fra 36.000 solgte billetter i 1995, var man i 2002 nede i drøyt 24.000. Altså en nedgang på over 30 prosent. Dette har skjedd i en periode der budsjettet er blitt doblet og antall ansatte tredoblet.

Samtidig hører det med i «regnskapet» at Bergljót Jónsdóttir som ingen tidligere festspillsjef, har våget å satse på kulturuttrykk og utøvere som ikke har vært særlig godt kjent her i landet.

Hasti bedyrer for øvrig at det aldri var snakk om tilnærmelsesvis så mye som 6700 fribilletter i hans tid som økonomisjef. Han mener at 4000 kan ha vært nivået i hele perioden.

Men er Festspillene alene om sin kreative publikumstelling? Og er denne praksisen noe som i festspillsammenheng er «oppfunnet» av Bergljót Jónsdóttir? Eller var det kanskje slik man talte også før henne?

Tidligere festspilldirektør Lorentz Reitan, som befinner seg i Spania med Bergen Filharmoniske Orkester, er litt usikker på hvordan rapporteringsrutinene inn til departementet var i hans tid, men han forsikrer at alt skjedde i full åpenhet og mener at det må ha fremkommet hva som var fribilletter og ikke.

Dette er fribilletter

Dette bekrefter Audun Hasti, som forteller at det i årsberetningene for 1992-94 ble oppgitt både solgte og gratis billetter. For de nærmest påfølgende årene tror han ikke at denne praksisen ble videreført, men det var av nokså trivielle årsaker.

— Jeg husker at vi oppfattet det ikke som problematisk å oppgi fribilletter, vi ga også en forklaring på dem.

Hva er så fribilletter i denne sammenhengen? BT er kjent med at det omfatter litt av hvert. I denne kategorien kommer reportasje- og anmelderbillettene til pressen og andre medier.

Kunstnerne har ifølge sine kontrakter rett på noen gratisbilletter, styre og representantskap skal ha sitt. På åpningsdagen går det ut mange hundre gratisbilletter til myndighetspersoner på ulike nivå.

Med i tallet regnes også de 700-800 billettene folk kjøper på «betal det du kan»-ordningen til dårlig solgte forestillinger.

Så er det sponsorene, selvsagt. Samlet mottar de rundt tusen gratisbilletter. Alt overskytende må de kjøpe til full pris. Men til gjengjeld kan de sikre seg disse billettene før det ordinære billettsalget begynner.