Selv om mannen er i begynnelsen av 20-årene, har han rukket å bli tatt for flere brudd på narkotikaloven.

Nå er han dømt i Fjordane tingrett for å ha skaffet, ta imot, oppbevart og videreformidler store mengder narkotika i en periode fra sommeren 2011 til juni 2012.

Dette skal ha skjedd mens han var i prøvetid etter en tidligere dom, som var under et halvt år gammel. Mannen tilsto alt.

Nå må han gjennomføre 225 timer samfunnstraff, subdisiært sone i fengsel i 11 år.

Han må også betale 60.000 kroner, identisk med summen han har erkjent å solgt narkotiske stoffer for.

Mannen skal ved flere tilfeller ha hentet store mengder hasj sammen med en annen, totalt 2,150 kilo. Han beholdt halvparten, og solgte videre 500 gram.

I dommen inngår også et tilfelle der han tilegnet seg cirka 230 gram hasj, og han skal ha ervervet tabletter av typen, 10 gram amfetamin og 3,1/6 gram kokain.