Får SV det som de vil, vil en vanlig bompassering i Bergen dermed koste 25 kroner. Det er like mye som bergenserne betaler for en billett med buss eller bane. Lik pris for kollektiv og bompassering er ikke tilfeldig valgt.

-  Vi mener at det er helt nødvendig at de som velger å kjøre bil i Bergen i større grad bidrar til å finansiere miljøvennlig transport, sier Tom Skauge, fylkestingskandidat for SV.

At en reserverer inntektene fra bompengene til kollektivtiltak gjør at SV vil omdøpe bomringen til en miljøring. De som forurenser skal betale, mens de som velger miljøvennlige fremkomstmidler skal bli subsidiert.

Bybane til alle bydeler

Bompengehoppet er en del av et fellesprogram som SV i Bergen og i fylket er blitt enige om i forkant av valget.

- Vår løsning vil i tillegg sørge for at næringslivets kostnader ved køproblemer i trafikken blir redusert. Programmet er også det viktigste bidraget til å løse de lokale luftproblemene og å redusere klimautslippene som biltrafikken er en hovedkilde til, sier Skauge.

De økte inntektene fra bomringen i Bergen vil SV både bruke til å sponse driften av kollektivtilbudet og til en videre utbygging av Bybanen.

- Dette vil være Bergens bidrag til en forsert utbygging av Bybanen, slik at den kan stå ferdig til alle bydeler innen 2025, sier Skauge.

Partiet har imidlertid ikke gjort noen prioritering av hvilke strekninger som skal bygges først. De håper at utbyggingen av flere strekninger kan foregå parallelt.

Tror på statlige milliarder

SV mener det er helt nødvendig at Bergen viser at de i større grad enn i dag er villig til å bidra til kollektivinvesteringer. Skauge mener likevel at det er avgjørende at staten bidrar med mer penger for å få forsert videre utbygging av Bybanen, et prosjekt som SV mener vil koste rundt 10 milliarder kroner. Planen innebærer at staten vil bidra med mellom fem og syv av disse milliardene, mens bergenske bilister tar resten av regningen.

- Hvor realistisk er det at regjeringen vil bidra med nok midler til et så kostbart prosjekt?

- Vi mener dette er realistisk. På landsmøtet presset vi hard på for å få åpnet en investeringskran. Det er stor vilje til å få løst transportutfordringene i storbyene, men da må også vi være villige til å bidra lokalt. Når Nasjonal transportplan legges frem må det komme en storstilt kollektivsatsing i byene, mener Skauge.

-  Misbruk av bompenger

Byrådsleder Monica Mæland (H) sier at hun ikke er overrasket over SVs utspill.

- Men dette er misbruk av bompengeringen. For meg er en bompengeavtale med innbyggerne en dugnad der folk har gått med på å finansiere en utbygging som egentlig er et statlig ansvar. Hvis takken skal være å øke takstene ytterligere, er det en politikk som ikke er i nærheten av noe jeg kan støtte, sier hun.

- Men SV tror et slikt spleiselag kunne utløse flere statlige penger til bybane?

-  Det er det reneste sprøyt. Historien viser at jo mer vi er villig til å betale lokalt, jo lavere blir den statlige andelen. Det kan bli dyrt for en småbarnsfamilie i Åsane dersom SV kommer i byråd, sier hun.

Hva mener du om forslaget? Si din mening her!