Alt skjer effektivt ved de nye kirurgiske operasjonssalene ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Takket være nytenkning er mye endret i løpet av noen år ved det tradisjonsrike sykehuset.

— Før kunne en lege utføre fire operasjoner i løpet av en dag. Nå klarer jeg åtte. Alt har med logistikk og planlegging å gjøre, sier Inge Glambek.

Lokalsykehus

Nøye har han angrepet og saumfart hvert eneste punkt av det som skjer under en operasjon. Hele tiden har han spurt om det er mulig å gjøre ting annerledes og spare tid. Mens pasienter før ble liggende en uke etter en operasjon, sendes de i dag hjem en time etter et enkelt inngrep.

Haraldsplass Diakonale Sykehus fyller 100 år i høst. Lørdag åpner det sine dører for byens befolkning. Mellom klokken 10 og 14 arrangeres kontinuerlig omvisning ved Dagkirurgisk senter. Flere foredrag står også på programmet.

Haraldsplass er lokalsykehus for Bergen sentrum, Åsane, Arna og kommunene i Nordhordland. Trenger de 120.000 innbyggerne indremedisinske behandling, henvises de hit. De aller fleste legges inn som øyeblikkelig hjelp.

— Jeg ble svært godt mottatt. Nå håper jeg bare at jeg kommer ut like raskt som jeg kom inn, sier Gunnar Olsen (48).

Fem minutter etter at han kom til akuttmottak med magetrøbbel ligger han i sengen og puster ut.

Hjertevarme

Nestekjærlighet og ønske om å gjøre noe for andre var drivkraften da diakonisser åpnet kirurgisk klinikk i Fosswinckels gate i 1907. Noe av det samme verdisynet ligger til grunn for sykehusets virksomhet i dag.

— «Kompetanse med hjertevarme» er vårt motto. Våre ansatte har og gode og dårlige dager. Vi sier ikke at vi får det til, men vi har et mål og noe å strekke oss etter. I en tid med økt vekt på effektivitet prøver vi å ha respekt for pasientene og møte dem som mennesker, sier sykehusets styreleder Terje Steen Edvardsen, direktør for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem.

— Jeg tror vi har hjertevarme i ryggmargen, sier sykepleier Astrid Solberg Hansen ved Akuttmottak.

Kompetanse viktigst

Mottaket tar imot mellom 20 og 30 pasienter hver dag. Særlig kommer pasienter med akutte infeksjoner, slag og lungesykdommer. Kirurgisk klinikk tar hver dag imot de fem første pasientene i Bergen lokalsykehusområde som trenger øyeblikkelig hjelp og tar dessuten hånd om hvert tredje lårhalsbrudd.

På operasjonssalen ligger pasienten i full narkose den tiden inngrepet pågår. Anestesisykepleier Monika Djillandi sitter ved apparatene og overvåker ham. Overlege Inge Glambek gir ekstra lokalbedøvelse der han kutter. Effektivt henter han snart ut en fettklump på størrelse med en tennisball.

— Kompetansen er viktigere enn hjertevarmen. Skal vi hevde oss som sykehus, må vi ha høy kvalitet på det vi gjør og stadig forbedre kompetansen. Det hjelper ikke pasientene om vi bare er snille, sier Inge Glambek.

Møter eldrebølgen

Den tidligere hjertekirurgen var i sin tid turnuskandidat ved Haraldsplass. Nå gleder han seg over å utvikle sykehusets kirurgiske klinikk og arbeider kun på dagtid. Dermed får han bedre tid til å spille strengeinstrumenter i ulike grupper i fritiden.

— Vi styrker hele tiden kompetansen ved å knytte til oss dyktige leger, sykepleiere og andre fagfolk. Samtidig gir vi de vi har, mulighet til utvikling. Stadig utfordres vi til å finne nye måter å forholde oss til samfunnet rundt på, sier administrerende direktør Eivind Hansen.

Haraldsplass Diakonale Sykehus har i 15 år hatt et eget tilbud om lindrende behandling for alvorlig syke og døende pasienter. Nå arbeides det med å utvikle bedre tilbud til eldre pasienter.

— Vi ønsker å møte eldrebølgen som kommer om få år. Alt i høst åpner vi en ortogeriatrisk behandlingslinje. Eldre som faller har flere diagnoser i tillegg til bruddet. Høy forekomst av benskjørhet gjør det også nødvendig med bedre oppfølging, sier Hansen.

Sykehuset samarbeider for tiden med flere sykehjem for å redusere liggetiden ved sykehuset. I et forsøksprosjekt sendes pasienter rett fra akuttmottak til Storetveit sykehjem. For å møte utviklingen planlegger Haraldsplass også et nytt bygg.

Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.