Norske kvinner ligger på topp i Europa når det gjelder tykktarmskreft. Norske menn på tredjeplass. Hvert år får 2600 nordmenn diagnosen.

Nå har Haraldsplass Diakonale Sykehus gode nyheter for denne pasientgruppen.

— Gode resultater

— Vi har fått veldig gode tall for overlevelse etter introduksjon av en ny og mer grundig operasjonsteknikk. Vi ser dessuten at pasienter som behandles med kikkhullskirurgi har like gode utsikter til å bli frisk som de som gjennomgår en stor, åpen operasjon, sier Kristian Eeg Storli, seksjonsoverlege ved gastrokirurgisk klinikk.

— Kikkhullskirurgi gir dessuten langt færre komplikasjoner og korter ned sykehusoppholdet, legger han til.

Haraldsplass tar alle planlagte operasjoner av pasientgruppen i Hordaland. Som en del av dette har Storli forsket på hvordan det går med disse pasientene.

Av 251 pasienter som ble operert for tykktarmskreft i perioden 2007-2010, og som på operasjonstidspunktet var uten spredning, var 87 prosent kreftfrie tre år etter.

Disse 251 ble operert med den nye og mer omfattende metoden, og overlevelsesratene er 10–20 prosent bedre enn ved tidligere operasjonsmetoder. Halvparten av de 251 gjennomgikk en åpen operasjon, den andre halvparten kikkhullskirurgi. Overlevelsesraten var like god for begge grupper. I 2010 ble 80 prosent av disse kreftoperasjonene gjennomført med kikkhullskirurgi. Kikkhullsoperasjon er langt mindre tøft for pasienten og halverer antallet komplikasjoner. Kikkhullspasienter blir liggende på sykehuset tre til fem døgn i gjennomsnitt. Etter åpen mageoperasjon er gjennomsnittlig liggetid ni dager.

Ulik praksis

Tykktarmskreft har egentlig vært stemoderlig behandlet i Helse-Norge, mener Storli. De ulike sykehusene har i varierende grad hatt blikket rettet mot den nye operasjonsmetoden.

Heller ikke er kikkhullsteknologien tatt i bruk i den grad Haraldsplass har klart. I 2009 ble 16 prosent av operasjonene i Norge gjort med kikkhullsteknologi. På det tidspunkt ble bortimot åtte av ti behandlet med kikkhull på Haraldsplass.

Lærer av japanere

Tidligere i juni var Haraldsplass vertskap for en internasjonal konferanse om behandling av tykktarmskreft. Kirurger fra Haraldsplass opererte sammen med kolleger fra Japan og utvekslet erfaringer. I Japan er overlevelsesraten for tykktarmskreft høyere enn i Vest-Europa.

— Hva er forklaringen på det?

— Det handler om systematisk opplæring, grundighet og gode retningslinjer som alle følger, sier han.

Storli ser tegn til at norske sykehus viser vilje til å lære av de beste. På et fagmøte for to år siden ble norske kirurger enige om å innføre samme operasjonsmetode som Haraldsplass, og som også internasjonalt har vist seg å gi gode resultater.

— Det er egentlig ikke grunn til å få panikk om vi får en slik diagnose?

— Utsiktene til å bli helt frisk er veldig gode, sier Storli.