Pasienten kom fra hendelsen uten synlige skader, men ble likevel sendt til røntgen for en ryggsjekk.

Bordet skulle tåle det dobbelte av pasientens vekt.

Det havarerte operasjonsbordet viste seg å ha en produksjonsfeil. Bordet er laget av Jostedal Industrier, som har gått gjennom sine rutiner.

To ekstra bolter

Daglig leder for Jostedal Industrier, Kurt Brun, sier de aldri har opplevd liknende uhell med operasjonsbordene de lager. Det svake punkt viste seg å være festet for ryggen.

— Det var en ryggplate som falt av. Den var sveiset fast. Nå har vi festet platen med to bolter i tillegg, så dette skal ikke skje igjen, sier Brun.

I samarbeid med Hospital Trading, som leverte uhellsbordet til Haukeland, har Jostedal Industrier sikret alle bord av samme type rundt ved alle norske sykehus med to ekstra bolter. Totalt er det snakk om mellom 10 og 15 bord. Fire av disse var levert til Haukeland.

Pasientsikkerhet

Operasjonsbordet som knakk har vært tema i Pasienttryggingsutvalet i Helse Bergen. Der behandles hendelser som har gitt eller kunne ført til alvorlig skade på pasientene.

Alle sykehus er lovpålagt straks å melde alle alvorlige hendelser til Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret venter 10.000 meldinger fra sykehusansatte i løpet av året.

De mest alvorlige sykehustabbene meldes i tillegg til Statens helsetilsyn.