• Vind fra sørøst hadde gjort seg. Da hadde olje som flyter på sjøen drevet til havs, sier havnesjefen for Bergen og Omland, Gunvald Isaksen.

Han leder det Interkommunale utvalget mot akutt forurensning. I operasjonsrommet på Nøstet er det folk fra brannvesenet, marinen, fylkesmannens miljøvernavdeling, fiskerimyndighetene, Sivilforsvaret og Bergen kommune.

Dette er nervesenteret for den aksjonen som nå pågår med å kartlegge omfanget av oljeskadene og samordne oppryddingsarbeidet.

Men Isaksen har ingen illusjoner. Sørøst vind er en sjeldenhet på disse kanter. Som oftest går det i variasjoner mellom sørvest og nordvest. Og da driver oljen mot land.

Ber folk ringe

— I alle kommuner innenfor området går folk patrulje langs land for å registrere mulige oljeskader. Og jeg vil oppfordre alle som måtte oppdage noe slik om å melde fra til oss. Da ringer man tlf. 55 56 83 59 eller 55 56 83 50, sier Isaksen.

De herskende vindretningene har da også ført til at olje som er sluppet ut av vraket av MS Server har drevet i land, selvsagt på Fedje, men også i Øygarden og nord på Askøy.

Oljen sprer seg lenger og lenger nordover. I går kveld var det observert oljesøl seks-sju steder i Solund, fra sør i Kolgrov til nord-vest i Gåsvær.

— Foreløpig har ikke oljen nådd de sårbare fugleområdene på Gåsvær, Utvær og Indrevær, men vi er bekymret. Det vi ser til nå er flekker og klumper av olje, men det er sannsynlig at det vil dukke opp mer, sier ordfører Gunn Åmdal Mongstad i Solund.

I går ble det også meldt om oljefunn på Baløy i Austrheim. Det ble bedt om 50 meter lense. Havnesjefen kunne i går kveld ikke bekrefte dette funnet, men han trodde de medførte riktighet.

Farlig også fra land

— Så langt har været gjort det umulig å foreta seg noe fra sjøsiden. Til det er sjøen altfor grov. Unntaket er i Sildevågen på Fedje, som ligger på lesiden. På vestsiden av Fedje og på vestsiden av Øygarden blir det forsøkt å jobbe fra land med å fange opp olje, sier Gunvald Isaksen.

— Men med så grov sjø og med slike brenninger er det mange steder livsfarlig, det også. Så lenge været ikke bedrer seg, må opprenskningsarbeidet fra land begrense seg til lune viker, sier rådgiver Tom W. Hansen i Kystverket.

— Men, legger han til, - det haster jo ikke med den oljen som allerede har nådd land. Dessuten vil olje som legger seg på nakne berget litt etter litt bli brutt ned og renset vekk av brenningene. Det viktigste nå er å registrere og fange opp olje som fremdeles flyter fritt i sjøen, og hindre at den når land, sier Tom W. Hansen.