MARIT HOLM marit.holm@bt.no Rørte, glade og takknemlige tok de utsendelsestruede kvinnene imot hedersbevisningen. Alle risikerer å bli utsatt for overgrep, vold og i verste fall drap, dersom de sendes tilbake til sine hjemland, mener store deler av samfunns— og organisasjonslivet i Bergen. Alle har fått avslag på søknadene om asyl i Norge, og lever i nagende frykt for at de skal bli sendt av gårde med makt.- Prisen er viktig for oss. Jeg håper oppmerksomheten som vi får på Kvinnedagen, kan føre til at vi får bli i Norge, sier den kurdiske trebarnsmoren Huryie Celix (45).- I dag er jeg veldig glad. Jeg skulle ønske at alle kvinner får slik frihet som dere har i Norge. Spesielt håper jeg på frihet og fred for kvinner i Iran, sier iranske Farzaneh Sadeghi (30).Rundt 400 personer sluttet opp om 8. mars-feiringen i Bergen, som ble en markering for trygghet og rettssikkerhet for kvinner i alle land."Den kjønnsbaserte forfølgelsen fortsetter i Norge. Følg loven. Innvilg asyl", var hovedparolen.Agnete Strøm i Kvinnefronten anklaget regjeringen for handlingslammelse, ansvarsfraskrivelse og svik, og karakteriserte saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet som en kampanje mot kvinnelige asylsøkere.Kåre Bakken trakk seg i går fra den nyopprettede Utlendingsnemnda, i protest mot det som han oppfatter som manglende rettssikkerhet for asylsøkere. Han har i lang tid engasjert seg for de seks kvinnenes sak.- Det er ikke lovene og reglene det er noe i veien med. Det er skjønnet som utvises i forvaltningen som jeg synes er riv ruskende galt, sier Kåre Bakken.