• Vi har det bra i Norge. Småbarnsforeldre har gode permisjonsordninger. Her kan vi fint kombinere jobb og familieliv.* Mange fristes nok mest av en trygg kjernefamilie-tilværelse bak stakittgjerdet.

Det sier henholdsvis Anna Wathne (22) og Stian Myhre (20). De to NHH-studentene er ikke så veldig overrasket over at så få av studentene ved det prestisjetunge lærestedet i Ytre Sandviken sikter seg inn mot karriere i utlandet.

De er desto mer forbauset over at så få stiler mot en topplederjobb. NHH har tross alt lange tradisjoner for å klekke ut kandidater som ender i toppsjiktet av norsk næringsliv.

«Skremmende tanke»

Mens 49 prosent av studentene ved Handelshögskolan i Stockholm sikter mot toppen, har bare 21 prosent av NHH-studentene de samme høye ambisjonene.

— Det er veldig overraskende, sier Anna Wathne.

— Hva tror du årsaken er?

— Under bedriftspresentasjonene her på skolen får vi ofte høre hvor mye som kreves av toppsjefene. For mange er det nok en skremmende tanke, ikke minst med tanke på all oppmerksomheten lederne får - særlige i dårlige tider, sier Anna Wathne.

Studentkollega Stian Myhre fremhever janteloven som bremsekloss.

— Jeg tror ikke mange NHH-studenter vil gå ut og si «jeg skal bli toppleder».

— De fleste som ser tjue år inn i fremtiden, sikter nok heller mot en trygg tilværelse, kanskje som mellomleder. Toppsjefenes arbeidspress frister ikke så mange, tror 20-åringen.

Pappa-perm

At bare et mindretall av de spurte NHH-studentene kan tenke seg flere års karriere i utlandet, kan også skyldes vektlegging av myke verdier, tror Anna Wathne. FN har jo kåret Norge til verdens beste land å bo i.

— Forholdene ligger til rette for å kombinere karriere og familie. Vi har gode ordninger for svangerskaps- og pappapermisjoner. For mange betyr nok rettighetene i arbeidslivet veldig mye, sier hun.

Både Anna og Stian satser på fordypning i strategi og ledelse ved NHH. Hun kunne tenke seg jobb i hjembyen Stavanger. Statoil står høyt på ønskelisten. Stian er mest interessert i en jobb som konsulentbransjen, et ønske han deler med svært mange av de spurte i undersøkelsen.

Noe å strekke seg etter

Bare én av 20 studenter har jobb i det offentlige som førstevalg. Det er akkurat som forventet, mener Stian.

— Der er det mindre å strekke seg etter i form av bonuser og andre økonomiske insentiver. Det er jo mest fokus på å holde budsjettene i det offentlige, mener han.

— Men jeg kunne godt tenke meg å bli lærer for en periode i førtiårsalderen. Det virker givende, og så har de jo åtte ukers sommerferie, smiler han.

Studentene ved NHH, og de andre norske lærestedene, er i særklasse mest opptatt av at høy etisk standard er viktig for utøvelse av godt lederskap.

— Betydningen av etikk er høyt prioritert i utdanningen her på NHH, sier Anna og Stian.

I likhet med flertallet i spørreundersøkelsen, synes Anna det er for mange mannlige toppledere.

— Kjønnsbalansen vil nok endre seg etter hvert som dagens ledere fases ut. Utviklingen går mot flere kvinnelige ledere. Det er naturlig og riktig, mener Stian.