KARI PEDERSENkari.pedersen@bergens-tidende.no

I går fikk formannskapet i Askøy besøk av styreformann Tor Solberg og daglig leder Bjørn Guldberg i selskapet Havbruksinstituttet Salmon AS. De er på jakt etter et egnet sted nær Bergen å bygge opp en ny avlstasjon for torsk. Gode tider i oppdrettsnæringen og gode priser på torsk har skapt ny vilje til å satse på torskeoppdrett. I den forbindelse ønsker Havbruksinstituttet å etablere en egen avlsstasjon for å sikre den spirende næringsgrenen skikkelige råvarer. Bak Havbruksinstituttet står forskere fra Høyteknologisenteret og oppdrettsnæringen.En fullt utbygd avlsstasjon vil gi 15-20 arbeidsplasser og legge beslag på 10 mål av industriområdet, opplyste Bjørn Guldberg til formannskapet i går.Utenfor avlsstasjonen må sjøen være ren, men Guldberg mener stasjonen kan drive side om side med mye annen industrivirksomhet på Hanøytangen. På spørsmål fra Bergens Tidende sier Guldberg at Havbruksinstituttet er åpen for å samarbeide med alle aktuelle kjøpergrupper på Hanøytangen. — Vi har vært så vidt vært i kontakt med en av kjøpergruppene, men har ikke bundet oss til noen, sier Guldberg til BT.I går godkjente formannskapet avtalen med Bergen om kjøp av aksjene til Bergen Tomteselskap i Hanøytangen A/S. I dag skal byrådet etter planene godkjenne salgsavtalen.