Siden tirsdag har et stort, hvitt telt preget øvre del av Nygårdsparken. Her kan narkomane i Bergen få kaffe, litt mat eller noen å snakke med fra kl. 8 om morgenen til kl. 22 om kvelden.

Det var Bergen Kontakt Senter som tok initiativ til å sette opp teltet fordi de ønsket å nå Bergens rusmisbrukere. Sammen fikk de med seg Nappane mottak og omsorgssenter og Evangeliesenter.

Målet er å være tilstede og informere de rusavhengige om rehabiliteringstilbudene organisasjonene tilbyr.

De kristne rehabiliteringssentrene har fått god respons på prosjektet.

Telt hele året

Harald Schjelderup (Ap) berømmer tiltaket, og har i dag fremmet forslag om et permanent telt. Han mener tilstedeværelse i parken vil være en ressurs både for rusmisbrukere og for de som har parken som sin viktigste gjennomfartsåre.

— Teltet har inspirert oss til å fremme et forslag om offentlig tilstedeværelse hver dag hele uken i Nygårdsparken. Hvis ikke den styrende Høyre-skaren griper ballen, gjør vi det mer enn gjerne om vi vinner valget, sier han.

Ap-politikeren ser for seg at teltet skal finansieres og drives av Bergen Kommune, men at frivillige organisasjoner får offentlig støtte dersom de ønsker å bidra.

— Det må være rusfaglig kompetanse i teltet, men andre organiasasjoner også bidra ved å tilby samtalehjelp og mat.

Føler seg utrygg

Schjelderup er overbevist om at de rusavhengige i Bergen vil få et bedre tilbud med daglig tilsyn i parken.

— Situasjonen for de som går gjennom parken og for rusmisbrukere er uholdbar. Byrådet har ikke lykkes med sin ruspolitikk, det har vært mye snakk og lite handling. Situasjonen i Nygårdsparken er verre enn noen gang.

Schjelderup bor selv i sentrum og jogger av og til i Nygårdsparken.

— Det er klart jeg også føler meg utrygg. Det er enhelt uakseptabel situasjon.

Hvem skal finansiere det permanente teltet?

— Bergen Kommune må ta ansvaret, men det er naturlig å se for seg samarbeid med både STRAX-huset og andre rusfaglige institusjoner.

Teltet vil koste kommunen mye penger?

— Noe vil det koste, men en mislykket ruspolitikk er mye dyrere.

- Bort fra parken

Helsebyråd HildeOnarheim (H) er ikke begeistret for forslaget.

— Det er trist om vi skal ha en rusdebatt som legger seg på et nivå der visnakker om telt- og hundeparker i Nygårdparken. Jeg reagerer sterk atdet er dette nivået byrådslederkandidaten for AP er på.

Byråden undertreker viktigheten av å få de rusavhengige bort fraparken og miljøet der.

— Vi ønsker ågjøre parken tilgjengelig for alle- ikke befeste dette som et sted kun forrusmisbrukere, sier Onarheim.

Ville du følt deg tryggere med et permanent telt i Nygårdsparken? Si din mening i kommentarfeltet!

OVERDOSETOPPEN: Bergen har nå like mange overdosedødsfall som Oslo med rundt 8,8 dødsfall pr. hundre tusenende innbygger.
RONALD HOLE