— Håpet er å kunne ta i bruk den gamle jernbanetunnelen under Kronstadhøyden til sykkeltrasé. Tenk for et flott tilbud det ville blitt, med den fremtidige Høgskolen på ene siden og Kunsthøgskolen på andre, sier overingeniør Reidun Instanes i Statens vegvesen.

Foreløpig vil ikke Jernbaneverket gi slipp på tunnelen, som brukes til enkelte godstog. Men Instanes tror på ideen sin.

— Det er en nesten rettlinjet tunnel på knappe 500 meter. Du ser igjennom, og med godt lys og overvåking tror jeg det ville blitt et attraktivt tilbud, sier hun.

Bergensprogrammet inneholder en egen tiltaksplan for å bedre forholdene for transportsyklister. Blant tiltakene som er ferdig eller igangsatt er disse:

  • Sammenhengende sykkeltrasé mellom Skuteviken og Lønborg.
  • Ny trasé fra Kristianborg til Minde Allé.
  • Sykkelfelt langs Kringsjåveien.
  • Michael Krohns gate og den nye Solheimsgaten skal tilrettelegges for syklister.
  • Sykkelfelt fra Landås til Mannsverk.
  • Likevel vil vi neppe klare å gå forbi de andre store byene. De satser nemlig veldig på sykkel, de også, sier Instanes.