På spørsmål om skolen bør kunne iverksette «langt strengere tiltak mot disiplinærproblemer enn den kan i dag» er hele 61 prosent helt enig og 22 prosent delvis enig.

Bare 10 prosent er helt eller delvis uenig, viser målingen som Synovate har utført i forbindelse med at skole og utdanning er tema for NHOs årskonferanse i januar.

NHO-direktør Sigrun Vågeng sier til VG at hun er positivt overrasket over tallene.

– Arbeidsro er en fundamental forutsetning for å kunne tilegne seg kunnskap, sier Vågeng.

Hun viser til at Norge i den internasjonale PISA-undersøkelsen kommer ut som den mest bråkete i Europa og at 30 prosent av tiden i norsk skole går bort til ingenting.

Det er flertall blant velgerne i alle partier for mer disiplin i skolen. Sterkest er ønsket i Frp der hele 96 prosent krever mer disiplin. Blant SV-velgerne ønsker 67 prosent mer disiplin.

Vil mer disiplin gi en bedre skole? Diskuter saken her!

ØNSKER MER DISIPLIN: I en ny undersøkelse svarer 61 prosent at de er helt enig i at skolen bør kunne iverksette «langt strengere tiltak mot disiplinærproblemer enn den kan i dag». 22 prosent er delvis enig. ILLUSTRASJONSFOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX