JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.noDerfor foreslår Helsetilsynet at det innføres en strengere isolering av pasienter på sykehusene. Helsetilsynet vil gjennomføre det de kaller "streng isolering" av en rekke tilstander. Det går frem av et brev som Helsetilsynet har sendt de fem regionsykehusene.— Vi håper å ha de nye retningslinjene for å forebygge smittespredning klar i løpet av våren, kanskje før påske, sier seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø.Helsetilsynet innhenter i løpet av januar kommentarer fra Haukeland og de øvrige regionsykehusene, før retningslinjene for "streng isolering" av pasienter med en rekke ulike sykdomstilstander blir vedtatt. Isoleringsregimene - Det mest aktuelle spørsmålet vi ønsker at Haukeland og de øvrige regionsykehusene skal ta stilling til, er hvilke sykdomstilstander som bør bli gjenstand for "streng isolering" i helseinstitusjonene, sier Haugsbø.I Norge regner man med at 1000 dødsfall i året skyldes sykehusinfeksjoner. Utviklingen til det enda verre frykter Helsetilsynet kan gå raskt om ikke strenge isoleringsregimer av pasientgrupper settes i verk. Ikke bare stafylokokker Dette er listen over tilstander som, ifølge Helsetilsynet, bør føre til streng isolering av pasienten: * Lungebetennelse fremkalt av stafylokokker.* Hud- og sårinfeksjoner med streptokokker eller gule stafylokokker, og med sekresjon som ikke kan kontrolleres med tildekning eller lukket drenasje.* Enhver infeksjonssykdom med antibiotikaresistente gule stafylokokker, der det er utskillelse av infeksiøst materiale (puss luftveissekret), og årsaken til infeksjonen er ukjent.* Pasienter som overflyttes fra utlandet, inntil svar på mikrobiologiske prøver foreligger og så lenge årsaken til infeksjonen er ukjent.