— Ordførerne slåss nå for å få fem milliarder mer til kommunesektoren. I dag får de 226 milliarder. Med to prosent effektivisering ville de oppnå mer enn fem milliarder. De bør kanskje omprioritere fra protest til å bruke kreftene på å finne litt smartere løsninger. Skal vi makte å løse velferdsoppgavene i fremtiden er vi nødt til å frigi hender fra å flytte permer til å arbeide med å gi pleie og velferd, sier Meyer til Bergens Tidende.

— Hvor mye kan kommunene effektivisere?

20 prosent gevinst å hente

— Det er det vanskelig å ha noen presis formening om. Vi har imidlertid utredninger som tar utgangspunkt i forskjellen mellom dem som driver mest effektivt og andre. Konklusjonen her er at det er mulig å effektivisere med rundt 20 prosent, og det med dagens løsninger. I tillegg kommer effekter av nye teknologiske løsninger som ennå ikke er utviklet og tatt bruk, mener Meyer.

Meyer var i forrige uke på sitt første besøk i Bergen. Der han besøkte Nera og Konkurransetilsynets nye lokaler i Telegrafbygningen i sentrum.

— Har dere vurdert hvilke gevinster nye teknologiske løsninger kan gi?

Portal for selvbetjening

— Nei, det har vi ikke. Men de vil gjøre det mulig å frigi ressurser til å løse de velferdstiltakene som vil øke i tiden fremover, sier ministeren. I juli neste år skal prototypen på en ny offentlig portal for selvbetjening, «Min Side», være klar. Målet er at flest mulig av oss skal bruke denne som sin startside på internett. Mens internett i dag i første rekke er brukt til å gi enveis informasjon, så må vi utnytte teknikken til å gjøre ting enklere og smartere, sier Meyer.

Fagbegevelsetopper i mot

— Er det mange med endringsvegring?

— Jeg oppfatter svært liten vegring hos dem som arbeider med tingene selv. Derimot oppfatter jeg venstresiden i norsk politikk, og toppsjiktet i fagbevegelsen, som svært lite villig til å være med på dette arbeidet. I noen grad også en del innen statsbyråkrati, fylke og kommuner, sier Morten Meyer.