Planleggingsleder Ingar Hals i Vegvesenet sier til nrk.no at tunnel er den eneste løsningen på grunn av at terrenget i Førde er bratt og vanskelig.

— Vi har ikke funnet linjer uten rasfare og som gir gode løsninger for trafikken, sier han.

Hovedveien går i dag gjennom Førde sentrum, noe som er blitt et problem når byen har vokst seg større.

Formannen i Førde Industri- og næringssamskipnad, Trond Valaker, vil ikke ha trafikken i tunnel. Han ønsker at bilistene skal se Førde når de kjører.

— Det er viktig for Førdes del, og også viktig for fylket at når en kjører fra Bergen til Ålesund, så ser man at det er et tettsted her, sier Valaker til nrk.no.

Også planleggingsleder Hals innrømmer at det ikke bare er positive sider ved å legge trafikken i tunnel. Han nevner at de er dyre å bygge og dyre å drive, og i tillegg nokså kjedelige å kjøre gjennom.

Rapporten fra Statens vegvesen er sendt til planutvalgene i Førde og Gaular. Det kan ta opp mot ti år før tunnelen er klar.