— Vi ser mange spennende muligheter innfor by- og havneutvikling, sier havnesjef Inge Tangerås.

Bergen og omegn havnevesen (BOH) inviterer nå til en plan- og designkonkurranse for Skoltegrunnskaien, Tollbodkaien og Møhlenpriskaien.

— Vi skal kartlegge muligheter og potensialer for disse områdene og er svært spente på forslagene vi får inn, sier Tangerås.

Tidligere har designere lekt seg med tanken på hotell på Skoltegrunnskaien, men det er første gang BOH ytrer ønske om bygging av hotell og næringslokaler tilknyttet cruiseterminalen.

Bergen blir hjemmehavn

Høsten 2013 flyttet den internasjonale fergetrafikken til Nøstet, og gjerdene på Festningskaien er flyttet slik at kaien i større grad er tilbakeført som byområde.

Tangerås understreker at Skoltegrunnskaien fremdeles skal være den primære cruisehavnen i Bergen, og ønsker at kaien i større grad skal kobles mot kultur og turisme.

— Bruken av Skolten har endret seg i stor grad de siste årene. Nå er det liten aktivitet på terminalbygget store deler av året. Derfor vil vi kartlegge og undersøke hva vi kan gjøre for å utnytte dette området på en langt bedre måte, sier han.

Tangerås forteller at allerede fra neste år vil cruiseoperatøren Viking Cruises bruke Bergen som hjemmehavn for alle sine cruise i Skandinavia og Baltikum. Dette betyr at alle passasjerer som skal med disse cruisene vil ha Bergen som sin første og siste destinasjon.

— Dette vil tilføre Bergen en annen form for cruisevirksomhet og vil føre til et større behov for overnatting i Bergen. Det blir interessant å følge utviklingen, sier Tangerås.

Ny bydel

Tollbodkaien fungerer i dag som en avlastingskai. Den har store frie kaiarealer som i dag hovedsakelig blir brukt som parkeringsplass.

Tollbodkaien skal fortsatt benyttes som avlastingskai, men BOH ser for seg at området også kan kombineres med boligutvikling eller næringsvirksomhet.

Rundt Damsgårdssundet og Store Lungegårdsvannet er en helt ny bydel i ferd med å vokse frem. Planen er at deler av Møhlenpriskaien skal frigjøres for å bygge videre på den nye bydelen.

— Utviklingen av dette området er vesentlig for å bidra til finansieringen av byggetrinn to av havneutviklingen på Dokken. Av kapasitetsmessige årsaker må vi ha gjennomført byggetrinn to på Dokken før vi kan fraflytte dette området, sier Tangerås.

Maks kapasitet

Byggetrinn én er allerede i gang, og høsten til neste år skal kaien på Dokken vest være forlenget med 176 meter ny rett kailinje. Arbeidet på Dokken startet i september og er første av tre etapper i en planlagt utvidelse av dagens havn i Bergen sentrum.

Deretter skal det fylles 240 meter videre ut i Puddefjorden. Når hele arealplanen er gjennomført vil havnearealet på Dokken-Nøstet ha økt med ti prosent, fra dagens 211 mål til nærmere 230 mål.

Debatten har rast om hvor godshavnen skal plasseres. Flesland, Mongstad og Ågotnes er lansert som nye alternativer, og bystyret har signalisert at man håper på en endelig avgjørelse om hvor den skal plasseres til neste år.

— I dag stanger kapasiteten i taket, og selv om det planlegges ny storhavn, må vi likevel planlegge for at havnen blir på Dokken frem til 2040, sier Tangerås.

Ingen tidsfrist

Totalt skal det brukes rundt en halv milliard kroner på denne utvidelsen av dagens havn i Bergen. I første omgang er det snakk om å samle konteinertrafikken på dette området.

Havnesjefen forteller at kommunen ikke har gitt tidsfrist fra kommunen på når arealene på Møhlenpris ønskes fraflyttet til byutvikling.

— Det er umulig å svare på når det vil stå ferdig, men det er klart at vi ønsker å arbeide så fort som mulig, sier han.

HJEMMEHAVN: Fra neste år blir Bergen hjemmehavn. Havnevesenet ser for seg hotell i kombinasjon med cruiseterminal på Skoltegrunnskaien.
Jo Hjelle