Hittil i år har Konfliktrådet i Hordaland hatt «bare» 10 nabotvister.

— Jeg har respekt for at noen velger å ta saken sin til retten. Men Justisdepartementet ønsker å få løst konflikter på et lavest mulig nivå. Derfor skulle jeg ønske at flere valgte å komme til konfliktrådet, sier Terje Myklebust, daglig leder ved Konfliktrådet for Hordaland.

Fordelen med Konfliktrådet er at du ikke trenger advokat. Konfliktrådet stiller med nøytrale meklere. Dermed er behandlingen gratis.

— Men skal vi behandle saken, så er det et ubetinget krav at det er frivillig for begge parter, sier han.

Han omtaler Konfliktrådet som en arena for dialog, der partene får hjelp til å finne en løsning som begge kan leve med.

— Vi har gode erfaringer. I 90-95 prosent av sakene blir partene enig om en avtale, sier Myklebust, som presiserer at dette tallet gjelder alle saker de behandler. Andelen enighet for nabotvister spesielt har han ikke oversikt over.

Nabotvistene i konfliktrådet dreier seg oftest om hekker, trær, veier og parkeringsplasser.