— Kvinner har gode incentiver for å håndtere konfliktsituasjoner verbalt, siden de ofte ikke har den samme fysiske styrken som menn, sier psykolog og forsker Kathryn Graham. Hun er direktør ved Center for Addiction and Mental Health i Canada, og har utviklet et program for å forebygge og håndtere aggressivitet på skjenkesteder.

- Tålmodighet og humor

Restauranten omtalt over, befinner seg i en liten by i Canada. Den var ikke med i prosjektet, men Graham tror likevel den er et eksempel på at restaurantbransjen kunne ha godt av flere kvinner i døren.

— Den ideelle dørvakt kan godt være en kvinne. Men det kan være bra å ha menn der også. Det er ikke alltid man kan unngå å bruke makt, sier hun.

Denne uken var Graham i Bergen og snakket om programmet. På spørsmål fra BT går hun gjennom gode dørvakt-egenskaper. Mange av dem egenskaper folk flest vil si kvinner har mest av.

— Gode kommunikasjonsevner er det aller viktigste. Som regel er det unødvendig å bruke makt. Tålmodighet og sans for humor er også gode egenskaper, for å nevne noe.

— Hvordan kan humor være viktig?

— Bruk av humor på rett måte kan redusere konfliktnivået. Iallfall overfor gjester dørvakten kjenner. Når en gjest bryter reglene på restauranten, er det viktig at dørvakten ikke tar det personlig. Humor bidrar til ikke å ta det personlig.

Graham understreker også betydningen om at alle ansatte samarbeider om å holde konfliktnivået nede, ikke bare dørvaktene.

- Ikke ydmyk gjestene

Graham anbefaler også dørvakter - hvis det er tid - å snakke hyggelig med folk når de passerer inn, for å etablere et mer personlig forhold. Det er også konfliktdempende.

I programmet lærer dørvakter en rekke strategier for å redusere aggresjon. Ved siden av det opplagte i å unngå for fulle folk, fraråder hun å ydmyke gjester.

— Snakk heller høflig til dem, eventuelt be dem komme bort til baren et øyeblikk. Unngå å kjefte på dem mens venner og andre gjester ser på. Det er også viktig å gripe inn så tidlig som mulig i en konflikt, sier hun.

Også utforming av lokalet kan virke inn på aggresjonsnivået. Er det flaskehalser, vil folk stadig støte inn i hverandre. Det skaper irritasjon.

— Restauranter som tillater mye, for eksempel veldig utagerende dansing eller sex i krokene, vil ofte også ha mer aggresjon. Det samme med skjenkesteder som lar noen stadig passere forbi køen.

Sinte dørvakter

Graham har også råd for hvordan takle situasjoner der en dørvakt blir sint.

— En kollega kan klappe vedkommende dørvakt på ryggen, spørre høflig hva som skjer og overta ledelsen av situasjonen mens den andre trekker seg litt tilbake, sier hun og forteller at metoden er hentet fra en politimanual.

— Hva er de verste strategiene?

— Å la være å gripe inn før det har utviklet seg til åpen aggresjonen. Å miste beherskelsen og bruke vold.

Skjenkesteder som var med i Safer Bar-programmet har hatt en markant reduksjon i antall voldsepisoder i forhold til kontrollgruppen.

I Bergen ivaretar «Ansvarlig vertskap», som inviterte Graham, en del av de samme behovene som dette programmet. «Ansvarlig vertskap» er et samarbeid mellom restaurantbransjen, politiet og det offentlige. Målet er et tryggere uteliv.

— Slike opplegg gjør folk i bransjen mer bevisst. Jeg tror det etter hvert vil gi et kvalitetsstempel å være med på dette, sier Leif Helge Olsen, daglig leder på Torget Music Pub.