Naturvernerne kommer med dette utspillet i forbindelse med at regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om rovvilt i norsk natur. Meldingen skal ivareta Norges ansvar for å sikre levedyktige bestander av gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn.

— Vi er opptatt av at jerv og gaupe skal få rom til å etablere seg i Hordaland, sier leder i Naturvernforbundet Hordaland, Tom Sverre Tomren, til Bergens Tidende.

— Det er naturlig at jerven får yngle og etablere seg i et samspill med villreinen i Hardangervidda nasjonalpark. I dag er det ikke registrert ynglende jervepar i Hordaland. Nylig avga vi en uttalelse til forslaget om Folgefonna nasjonalpark. I den forbindelse har vi fått opplysninger om at gaupen har etablert seg med en levedyktig gaupebestand i området. Med regjeringens forslag til ny rovviltmelding gis det ikke rom for at gaupen skal få etablere seg i nasjonalparken på Folgefonna, sier Tomren.

— På denne bakgrunn er det at vi ber Stortingets energi- og miljøkomité om å sørge for at jerv og gaupe skal få anledning til å etablere seg i Hordaland. Dette gjelder spesielt i nasjonalparkene på Hardangervidda og Folgefonna, sier Tom Sverre Tomren.