AUDUN STØLÅS

MARTE ROGNERUD (foto)

— Forsvaret har vært mannsdominert. Det gjenspeiler seg også i opptakskravene til befalsutdanningen. De går på å bære tungt, gå langt og løpe fort. Vi vil nå foreta en revurdering av disse litt machoaktige kravene og se om vi ikke kan finne nye målemetoder som ikke forfordeler jentene. Det vil være godt for Forsvaret å få mer av kvinnelige perspektiver på tingene. Vår erfaring er at de tilfører Forsvaret en mer mangfoldig tilnærming til måten ting blir gjort på, sier Atle Karlsvik.

— Målsettingen er en jenteandel i Forsvaret på 7 prosent. Jeg mener at vi må satse på en 20 prosentandel, sier Karlsvik.

Marinens dager

Forsvaret markerte seg sterkt i bybildet i Bergen i helgen med det årvisse arrangementet Marinens dager. På Torgallmenningen sto rekrutteringsbodene for de ulike grener i Forsvaret tett i tett. Langs Vågen, fra Shetlands-Larsens brygge til Festningskaien lå marinebåtene enda tettere. Rundt 20 orlogsfartøy hadde ankret opp i Vågen, derav tre tyske mtb-er og to nederlandske fregatter. Om lag 1000 befal og gaster satte sitt preg på byen fra fredag til søndag.

For første gang under Marinens dager blir det i dag holdt feltgudstjeneste på Bergenhus festning. Den starter klokken 12 og er åpen for alle som ønsker å delta.

Spennende

Om bord på ubåtjageren KNM «Hitra», kjent fra Shetlandsfarten under krigen, finner vi 10 år gamle Ida Marie Engebrethsen Benjaminsen fra Laksevåg.

— Jeg synes det er litt spennende med slike marinebåter. Og det ser ut som folk har det greit om bord, sier hun.

— Kanskje, svarer hun på vårt spørsmål om hun kunne tenke seg å satse på utdanning og jobb i Marinen.

Pappa forklarer henne at det er mange forskjellige yrker som blir utøvd om bord på en slik båt. Det er både sykepleier, lege, økonom og folk som steller med personellbehandling.

— Skyting virker jo tøft også, både med kanoner og andre ting, sier Ida Marie.

«Hitra» er den eneste gjenværende av de tre ubåtjagerne som Norge fikk av USA i 1943 fordi tapene ved agent- og forsyningstrafikken mellom Norge og Shetland var blitt så store. Etter at de tre båtene ble satt inn i denne trafikken var det ingen tap av menneskeliv, sier informasjonssjef Gunnar Vetlejord.

Tautrekking

Tautrekking er et fast og engasjerende innslag under Marinens dager i Bergen. Den første kampen lørdag sto mellom et lag fra Sjøkrigsskolen og et lag fra de tyske mtb-ene. Sjøkrigsskolen vant suverent begge omgangene. Lene Dømbe (23) fra Bergen var ikke overrasket over det.

— På Sjøkrigsskolen er vi i to og en halv måned om bord på seilskipet «Statsraad Lehmkuhl» og da blir det en del trekking i tau. Ellers går tautrekking mye ut på å være stor og tykk, men veldig mye går også på teknikk. Særlig viktig er det å ha den riktige utgangsposisjonen, forklarer hun.

Lene Dømbe sier at hun trives veldig godt på Sjøkrigsskolen. Av de 20 i klassen hennes er tre jenter.

Håndballcup

Atle Karlsvik er også sjef for Marinens skoler. Han forteller at Forsvaret driver en utstrakt sjarmoffensiv overfor jenter. Håndballag for 10 år gamle jenter fra Bergensområdet deltok lørdag formiddag på en håndballcup på Sjøkrigsskolen. Et lag satt sammen av 10-åringer fra Fana og elitelaget til Arna-Bjørnar vant finalen 2-0 mot et lag av 10-åringer fra Lyngbø og elitelaget til Tertnes.

— Vi merker en økning i interessen blant jenter til å søke utdanning i Forsvaret. Nå er det vår jobb å tilpasse systemet slik at jentene ønsker å bli værende i Forsvaret også etter endt utdanning og plikttjeneste, sier Atle Karlsvik.

Krans

Lørdag la Atle Karlsvik ned krans ved Shetlands-Larsen-statuen i ærbødighet, respekt og takk for den innsats som ble gjort for å gjenvinne vår frihet.

— Dessverre har Norge kun i varierende grad evnet å ta vare på og takke sine helter fra 2. verdenskrig. Våre 30.000 krigsseilere var i mange år glemt og ble ikke vist den heder og ære de fortjener. Disse nordmennene seilte i den norske handelsflåten i fem lange år på alle hav med livet som innsats. 4000 av dem kom aldri tilbake. Krigsseilernes skjebne er et grelt eksempel på et samfunn som ikke tar ansvar. Også 1072 mann i Marinen mistet livet i 2. verdenskrig, sa kommandanten på Bergenhus, Atle Karlsvik.

TAUTREKKING: Lene Dømbe (23) fra Bergen bidrar til at Sjøkrigsskolen vinner over et lag fra de tyske mtb-ene under konkurransen i tautrekking under Marinens dager i Bergen lørdag.
LITT SPENNENDE: Ida Marie Engebrethsen Benjaminsen (10) fra Laksevåg synes det er «litt spennende» med marinebåter. Lørdag besøkte hun ubåtjageren KNM «Hitra», kjent fra Shetlandsfarten under krigen, sammen med broren Magnus (7).