Varaordfører Tom-Christer Nilsen i Hordaland fylkeskommune hilser flere privatskoler hjertelig velkommen.

I underkant av hver fjerde elev som velger studiespesialiserende utdanningsprogram (tidligere allmennfaglig retning), velger å gå på de private skolene.

I går fortalte Bergens Tidende at hver tiende elev på videregående skole i Bergen og Hordaland vil gå på privat skole høsten 2006.

Studiespesialisering gir mulighet til å velge programområder innen realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi samt formgivningsfag.

500 av 2000

Hordaland fylkeskommune har 1500 elevplasser i studiespesialisering i Bergen skoleåret 2006/2007.

På de fire skolene John Bauergymnaset, Sonans, Akademiet og Danielsen er det til sammen tett opp under 500 plasser i studiespesialisering. I tillegg kommer plassene på Bergens to Steiner-skoler, samt Levende Ord. Skoler som også leder frem mot generell studiekompetanse.

Det betyr at opp mot 25 prosent av plassene på det som tidligere het allmennfaglig studieretning, er å finne på private skoler.

Ikke bekymret

Varaordfører i Hordaland fylkeskommune, Tom-Christer Nilsen (H), ser ingen grunn til bekymring over de private skolene fremmarsj.

— Nei, ikke i det hele tatt. Jeg velger å se på fylket totalt. Friskoleandelen av totalen er en av ti. Dessuten rekrutterer privatskolene ikke bare fra Bergen, men fra hele fylket, sier Nilsen.

Nettopp det er imidlertid et problem, mener leder for Arbeiderpartiets gruppe i Fylkestinget, Gisle Handeland.

— Resultater er at vi får en sentralisering inn mot Bergen sentrum, både fra fylket som helhet og innenfor Bergens grenser. Det er det viktigste argumentet mot karakterstyrt skolevalg og privatisering.

Vanskelig for distriktene

— Hva er problemet med at skoleelevene ønsker seg til Bergen sentrum?

— Får utviklingen fortsette, vil det bli vanskeligere å drive brede og gode nok tilbud ute i distriktet, sier Handeland.

— Vi får en enda sterkere bevegelse av ungdom inn mot Bergen og inn mot de tett befolkede områdene i fylket. Da er det vanskeligere å ivareta spredt bosetning.

Gisle Handeland mener også at det er problematisk at de nyetablerte privatskolene i stor grad oppretter skoleplasser som er «billige», mens fylkeskommunen blir sittende igjen med de kostnadskrevende skoleplassene.

Vil har flere private

Også Tom-Christer Nilsen skulle gjerne sett at private skoler opprettet flere plasser innenfor praktiske fag. Men tror at det er lettere å komme i gang med almenne fag, både med tanke på lokaler og rekruttering av lærere.

Nilsen hilser flere private skoler «hjertelig velkommen» og skjønner ikke hvordan det kan være viktig om det er det offentlige eller private som eier skolene.

-Det viktige er at skoletilbudet til ungdommene er godt, sier Nilsen.