— Jeg tror byggingen av en barneby i Kjøkkelvik vil utvikle nærmiljøet på en veldig positiv måte, sier Helge M. Haaland.

SOS-barnebyer mener Kjøkkelvik er godt egnet for en barneby fordi tettstedet har variert bebyggelse, mange fritidstilbud, flere ulike skoler og barnehager i nærmiljøet og gangavstand til de fleste fasiliteter. Skolen Haaland er rektor for kommer til å få noen av barnebybarna som elever, men SOS-barnebyer er opptatt av å spre barna på flere ulike skoler og barnehager for å unngå at de får et stempel som institusjonsbarn.

SOS-barnebyer velger ofte flerbruksløsninger som gjør at lokalsamfunnet også kan ta i bruk deler av området. Haaland tror derfor utbyggingen av barnebyen kan bidra til at det blir flere fritidsaktiviteter også for andre barn på Kjøkkelvik. I slutten av mai holdt SOS-barnebyer et informasjonsmøte for naboene på skolen. Noen av naboene klagde da over dårlig informasjon om prosjektet. Men Helge M. Haaland har ingenting å utsette på samarbeidet med SOS-barnebyer.

— Det er spennende å være med å utvikle et slikt pionerprosjekt helt fra starten av. Vi har hatt saken oppe i foreldrenes arbeidsutvalg på skolen, og alle foreldrene var positive til å få en barneby i nærmiljøet, sier han.