— I utgangspunktet skulle jeg nå ønske at hele prosessen med nyorganisering av spesialstyrkene fikk «Stopp! Holdt!», og at vi rykket tilbake til start.

Det sier Thor Manum, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret for de organiserte i Norges Offisersforbund. Bakgrunnen er nyheten som sprakk i både VG og TV 2 søndag: At marinejegere i Bergen har følt seg presset til å være enig i rådet om å avvikle Marinejegerkommandoen (MJK) i Bergen – og opprette én ny spesialstyrkeenhet ledet fra Oslo.

— En ting er om innspill blir hørt ærlig på og vurdert, men likevel ikke tatt hensyn til. Det er en ærlig sak. Noe helt annet er det hvis noen blir forsøkt truet til taushet, at innspillene deres ikke kommer frem. I denne saken er grunnleggende prinsipper fraveket, sier Manum.

— Ut fra det jeg har blitt fortalt, har presset gått på at man ikke skal uttale seg. Ledelsen har ikke ønsket bråk eller støy rundt omorganiseringen. Det er klart at slikt press lett kan bli oppfattet som at man skal «sitte musestille i båten», hvis du har ønsker om en fortsatt karriere.

Sterke mistanker om avlytting

Presset mot marinejegerne skal blant annet ha bestått i trusler om telefonavlytting. Ifølge VG, som refererer fra et brev sendt av MJK-tillitsvalgte, skal to marinejegere ha fått høre dette – fra en av forsvarssjef Harald Sundes nærmeste medarbeidere: «Er du også en av disse hardlinerne som driver og ødelegger prosessen? Du må bare være klar over at selv om MJK-ansattes telefoner ikke er avlyttet, er det ikke umulig at dette vil bli gjort i tiden som kommer». En MJK-leder skal også ha blitt presset hardt til å gå ut i media og støtte Forsvarssjefens plan, selv om han var uenig.

Etter hva BT erfarer, skal det være sterke mistanker internt om at avlytting av MJK-ansatte faktisk ble iverksatt, men at det ikke er verifisert.

STORM: Det blåste opp til storm da forsvarssjef Harald Sunde tidligere i år foreslo å legge ned Marinejegerkommandoen (MJK) i sin nåværende form, og opprette et nytt antiterrormiljø med hovedkvarter og ledelse på Østlandet. Nå er det ny storm knyttet til at marinejegere skal ha opplevd trusler og press om å tie stille i debatten.ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN

— Det kan jeg ikke kommentere. Men jeg vet at de to som ble indirekte truet med avlytting, har hatt stor grad av bekymring. Og kommer det frem at avlytting er blitt brukt, da må det få konsekvenser, sier Manum.

Strøm-Erichsen beklager

Brevet fra de MJK-tillitsvalgte ble sendt som en e-post til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i februar. Hun fikk e-posten, og svarte på den, men den ble verken saksbehandlet eller journalført i departementet. I går beklaget Strøm-Erichsen. Hun innrømmer at hun ikke leste vedleggene «så grundig» som hun kanskje burde gjort.

— E-posten ble dessverre liggende. Som statsråd er imidlertid ansvaret mitt, og jeg beklager at dette skjedde, sier Strøm- Erichsen i en kommentar på departementets nettsider.

Nå har hun imidlertid lest vedleggene, og det er opprettet en varslingssak i departementet om trusselpåstandene.

Hovedtillitsvalgt Thor Manum i Sjøforsvaret mener en full reversering av spesialstyrkesaken nå er på sin plass. Han er redd for skittent spill også fremover. Han frykter blant annet at marinejegerne som ressurs blir vanskeligere tilgjengelig for Sjøforsvaret – og at marinejegermiljøet skal bli mer splittet.

– For eksempel kan det tenkes at mange flere marinejegere må flytte fra Bergen til Østlandet, men at en slik omorganisering vil bli skjult i budsjettdokumenter som bare handler om tall. Det har vi sett eksempler på tidligere, sier Manum.