Helsetilsynet har utredet spørsmålet på oppdrag fra helseminister Tore Tønne. Ifølge Helsetilsynets avdelingsdirektør Jørgen Holmboe fremmer Regjeringen et nytt lovforslag i løpet av neste år. KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland reagerer sterkt på Helsetilsynets anbefalinger. Helsetilsynet ser på nytteverdien uten å tenke på de etiske konsekvensene, sa hun til Bergens Tidende nylig. KrF mener forskningen er en krenkelse av menneskeverdet til embryoet.Også Høyres Inge Lønning, medlem av forskningskomiteen i Stortinget, er kritisk til å avvikle forbudet på forskning på befruktede egg.