• Jeg skulle ønske fordelingen av tivoliplasser var mer rettferdig, sier Roar Andersen, leder i Idrettsrådet i Bergen.

Han mener kommunen selv bør ha hånden på rattet når det gjelder fordelingen av plassene, og ikke overlate jobben til Bergen Sentrum AS.

Idrettsrådet søker, på lik linje med buekorpsene, om tivoliplass i sentrum. Dette gir gode ekstrainntekter. Andersen setter spørsmålstegn ved behandlingen av søknadene.

— Det virker som om det eksisterer en kommandolinje som gir grobunn for tvilstilfeller. Kommunen burde gjerne sett nøyere på regelverket og retningslinjene for plassen, sier Andersen.

Idrettsrådet har søkt om å ha tivoli en gang tidligere, og det var i fjor. - Da fikk vi utdelt tid i september.

— Søknadene skulle koordineres gjennom Bergen Sentrum AS. Det gikk ganske lang tid før vi fikk noe svar fra dem, så vi tok direkte kontakt med kommunen og ordnet det på den måten.

— Kanskje burde man begynne med blanke ark og fordele tivoliplassen rettferdig mellom de ulike interesseorganisasjonene, sier Andersen.