— Vi har allerede hatt et møte med politikere i kommunen og har fått etablert en god tone, sier Kristin Vollset.

Lørdag var hun i aksjon for prosjektet ut fra et stort hjemmesnekret olivengrønt telt like ved Christian Michelsen-statuen på Festplassen.

Hun betegner seg som musiker, sanger og historieforteller, og er blant om lag 25 initiativtakere til Bergen Folkenettverk.

— Vi ønsker å mobilisere hele befolkningen i Bergen og vårt budskap er klart: Vi tar ikke imot penger, bare ting vi trenger.

— Vi har allerede en liste med navn på om lag 80 mennesker som ønsker å jobbe på dugnad for å få pusset opp det gamle fengselet til verksteder for folkelig kultur. Når vi har 150 navn på listen ønsker vi å gjøre en byttehandel med kommunen. Da vil vi pusse opp og drive det gamle fengselet mot å få det gratis til et selvdrevet kulturhus, sier hun.

Drømmen er å få skapt et kulturhus for mennesker i alle aldre og der alle kulturuttrykk kan utfolde seg uten at det skal koste noe. Kristin Vollset er klar på at prosjektet skal være et alternativ til det hun betegner som et gjennomkommersialisert bylandskap. Kulturhuset skal være et møtested for alle kreative krefter i byen.

I Oslo har det de siste seks årene vært et slik selvdrevet kulturhus kalt Hausmania.

TELT FOR KULTUR: Kristin Vollset vil mobilisere hele Bergens befolkning til å realisere sine kulturdrømmer i et selvstyrt kulturhus i det gamle kvinnefengselet ved rådhuset. FOTO: ØRJAN DEISZ
Deisz, Ørjan