— Vi har nettopp holdt et økonomiseminar for hele bystyret. Hadde Monica Mæland vært til stede der, ville hun ha fått en bred gjennomgang av disse problemene, sier Tystad.

Ventet underskudd

Finansbyråden mener de økonomiske problemene i år ikke bør komme overraskende på noen. De henger sammen med overforbruket i fjor.

— Det er vedtatt tiltak som demper underskuddet med 100 millioner kroner. Likevel blir underskuddet så stort som 300 millioner kroner.

Det henger sammen med at forbruket var ekstra høyt på slutten av året.

Tystad lover en plan for å få økonomien i balanse, og ber om at alle partier bryr seg om å finne langsiktige løsninger.

— Byrådet vil ikke peke på panikkartete kuttforslag, men gi en analyse på hvordan man ved å dempe investeringene, øke inntektene og redusere utgiftene på en del områder kan komme i havn med en konsolidert økonomi.

— Målet er å drive underskuddet nedover. Vi kan ikke beordre kommunen til å bli billigere. Jeg deler oppfatningen til Monica Mæland om at det vil ta noen år. Hvis der ikke blir en felles forståelse og et bredt forlik, kommer vi ingen vei.

Overbudspolitikk

Tystad mener Frps Gunnar Bakke i Bergens Tidende i går lanserte flere gode forslag, som å bremse på investeringer og innføre ansettelsesstopp. Men Frp er problematisk for Arbeiderpartiet.

— Sammenstiller man budsjettforslag og partiprogram for Frp ser vi at partiet setter rekord i overbud. De skal styrke alt unntatt kultur. Det henger ikke sammen.

Etter budsjettavtalen i fjor er Venstre og SV de to partiene byrådet først vender seg mot for å få flertall for nye kutt.

— Jeg har merket meg at Ragnhild Hedemann ber om en riktig profil på nedskjæringene. Det viser at SV innser behovet for nedskjæringer og det er bra, sier Tystad.